Objev vesnice z 13. století v Petrově

PETROV - 10.11. 2014

 V roce 2014 došlo k výstavbě největšího přístavu na Baťově kanálu, a to v Petrově u Strážnice. Archeologové Masarykova muzea v Hodoníně provedli ve dnech 30.9. – 21.10. 2014 archeologický dohled při skrývce pro budoucí přístav. K prvním pozitivním nálezům došlo po páté kontrole dne 7.10. Nadále byla stavební firmě nařízena maximální úroveň skrývky, aby nedošlo k porušení historických kontextů. Poté následoval detektorový průzkum, při němž došlo k nálezu desítek drobných kovových předmětů středověkého až raně novověkého stáří. Vzhledem k předpokládané náročnosti výzkumu a k realizaci souběžných akcí, byl petrovský výzkum předán pracovníkům společnosti ARCHAIA Brno. Ti zde zkoumali plochu během celého měsíce listopadu. Podle jejich výsledků těžiště osídlení lokality spadá do 14. století, s mírným přesahem do století předcházejícího i následujícího. Svrchní přeplachové vrstvy obsahovaly smíšený materiál ze 13. – 16. století. Výsledky výzkumu zpracovala ve své diplomové práci Michala Přibylová (Zaniklá středověká osada v katastru obce Petrov v kontextu osídlení strážnického Pomoraví) na MU v Brně. Překvapivá rychlost zpracování výzkumu se bohužel negativně odrazila v kvalitě obhájené práce.

FK

DSC_0394.jpg, 800x529, 92.89 KB
DSC_0838.jpg, 800x529, 116.54 KB
komiseDSC_0288.jpg, 800x529, 79.89 KB
DSC_0891.jpg, 800x530, 69.33 KB
DSCN5550.jpg, 437x600, 30.26 KB
DSC_0307.jpg, 800x530, 28.35 KB
DSC_0023.jpg, 800x529, 44.89 KB
DSCN5920.jpg, 584x600, 34.56 KB