Výzkum ulice Palackého v Kyjově – kanalizace

KYJOV - 22.08. 2014

Záchranný archeologický výzkum v ulici Palackého v Kyjově proběhl v červnu a červenci 2014. Sledován byl výkop pro novou kanalizaci. Termín zahájení stavebních prací byl řádně nahlášen, tudíž mohly být zkontrolovány všechny výkopy, včetně domovních přípojek. Na celkem osmnácti místech se podařilo zachytit pozitivní archeologické situace. Jednalo se o zahloubené středověké sídlištní objekty. V osmnácti pozitivních archeologických situací bylo dokumentováno a preparováno celkem 31 zahloubených sídlištních objektů. Na základě artefaktů získaných z výplní objektů se jedná o vrcholný a pozdní středověk. Jámy lze označit jako zásobní, případně odpadní. Pouze v několika málo případech se podařilo objekty zkoumat v ploše, tudíž je jejich následná interpretace sporná. V situaci 10, vedle čp. 199 kanalizační výkop protnul deset metrů široký příkop, v jehož výplni se podařilo objevit např. celou nádobu a několik torz kuchyňské a stolní keramiky. Ve výplních jam se nacházelo množství archeobotanického materiálu, který nám po proplavení umožní rekonstruovat středověké přírodní prostředí a skladbu jídelníčku kyjovských obyvatel. V jámách bylo nalezeno rovněž velké množství zvířecích kostí. Objeveny byly rovněž ojedinělé zlomky lidských kostí. Před budovou muzea obsahoval jeden zahloubený objekt dokonce dětský pravěký bronzový náramek, v sekundární poloze.

FK

A1veduta.jpg, 800x496, 89.38 KB
A2.jpg, 800x530, 90.05 KB
A3.jpg, 800x530, 53.64 KB
A4.jpg, 800x530, 91.00 KB
A5.jpg, 800x530, 95.12 KB
A6.jpg, 800x529, 63.94 KB
A7.jpg, 800x530, 56.29 KB
A8.jpg, 800x529, 46.87 KB
A9.jpg, 800x529, 60.67 KB