Výzkum polykulturního sídliště u Milotic

MILOTICE - 01.08. 2014

V dubnu 2014 realizovalo Masarykovo muzeum v Hodoníně pod vedením Mgr. Jaromíra Šmerdy archeologický výzkum polykulturního sídliště v polní trati Dráhy u Milotic. Výzkum byl vyvolán stavbou sběrného dvoru. Prozkoumány byly desítky zahloubených objektů z neolitu, doby bronzové, laténu a mladohradištního období. Sousední plocha, kam sídliště zasahuje, byla prozkoumána již v roce 2011 při stavbě ČOV.

FK

1.JPG, 800x600, 125.72 KB
2.JPG, 800x531, 72.87 KB
3.JPG, 800x600, 83.54 KB
4.JPG, 800x600, 67.69 KB
5.JPG, 450x600, 63.73 KB
6.JPG, 450x600, 63.68 KB