Dokumentace zámecké vinárny ve Strážnici

HODONÍN - 01.08. 2014

 Záchranný archeologický výzkum prováděný v květnu 2014 byl vyvolán úpravou podlah v západní křídle strážnického zámku, kde se nacházela dříve vinárna. Zemní a výkopové práce prováděla stavební firma pomocí lehké mechanizace. Jednalo se především o odstranění svrchní betonové podlahy, pod kterou se nacházel zásyp původních podlah. Při odstraňování zásypu historických dlažeb byly sledovány a identifikovány jednotlivé narušené kontexty. Kontrolovány byly všechny čtyři místnosti dotčené stavební činností. Vzhledem k tomu, že se jedná o stěžejní část původního středověkého hradu, byla těmto prostorům věnována zvýšená pozornost. Předně došlo k podrobnému zaměření a dokumentaci všech stěn po osekání omítky. Dále bylo vytýčeno celkem osm zjišťovacích sond, z nichž pouze sondy S1 a S8 dosáhly středověkých horizontů. Ostatními sondami byla dokumentována svrchní historická dlažba. Při výzkumu se podařilo objevit a dokumentovat původní cihlovou dlažbu. V místnosti A se pod vrstvou betonu nacházel návoz stavební suti, pod ním pak netvrdá maltovina doléhající na souvislou původní dlažbu. Dlažba byla tvořena cihlově červenými neglazovanými dlaždicemi (formát 230 x 230 x 50 mm) v tvrdém maltovém loži. Podlaha ležela v hloubce 50 cm pod betonovou dlažbou. Místnost B a C: podlaha z pálených cihel kladena tzv. na rybinu. Při zaměřování stěn ve všech třech místnostech se podařilo objevit řadu detailů. Nejvýznamnějším objevem byl nález zazděného obdélného gotického okna v místnosti A. Jedná se o vnější stěnu mohutné hranolové věže z 13. století. Okno se světlými rozměry 135 x 89 cm bylo původně opatřeno kovovou mříží, po které se dochovaly otvory.

Za zmínku stojí rovněž objevení zřejmě původního vstupního portálu v jz zdivu místnosti B. Místností B se původně vcházelo do hradu/zámku. Tento vstupní koridor je zakreslen ještě na mapě z počátku 18. století. S vědomím významu dokumentovaných prostorů, zejména místnosti B, jsme se rozhodli v ní položit dvě sondy. Na vlastní náklady jsme položili sondy o rozměru 2 x 1 m k severní a jižní stěně. Sondáží jsme se dostali až na úroveň 220 – 225 cm pod podlahou. U severní zdi byl zachycen předzáklad v hloubce 140 cm, u jižní v hloubce pouze 110 cm. Severní zeď neměla základovou spáru ani v hloubce 220 cm, jižní ano, a to v hloubce 200 cm pod podlahou. Podrobné vyhodnocení přiléhajících vrstev umožní přesněji datovat obě zdiva. Podle M. Plačka je stáří obou zdiv tvořící původní vstupní koridor do hradu/zámku maximálně 16. století. Zajímavé je sledovat i stratigrafii někdejšího vstupu.

FK

1oznaceni mistnosti.jpg (800x530, 74.35 KB)
2mistnost Csonda5dlazba.jpg (800x530, 131.92 KB)
3mistnostCsonda3dlazba.jpg (800x530, 346.67 KB)
4mistnostBsonda8dlazba.jpg (800x530, 146.64 KB)
5mistnostBkamenny portal puvodni brany.jpg (800x530, 81.20 KB)
6mistnostAgoticke okenni osteni.jpg (397x600, 49.63 KB)
7mistnostA goticke osteni detail otvoru po mrizi_DSC_0589.jpg (397x600, 42.25 KB)
8mistnostA_DSC_0582.jpg (800x529, 58.45 KB)
9mistnostBsonda u severni stenyDSC_0402.jpg (397x600, 45.39 KB)
10mistnostBsonda u jizni stenyDSC_0573.jpg (397x600, 40.29 KB)
11DSC_0459.jpg (397x600, 35.65 KB)
12DSC_0046.jpg (800x529, 89.92 KB)