Doba bronzová pod hodonínským hřbitovem

HODONÍN - 01.08. 2014

 V červnu a červenci 2014 proběhl záchranný archeologický výzkum při pokládce kabelů NN v zahrádkářské kolonii pod hodonínským hřbitovem. Na devíti místech se podařilo zachytit osm zahloubených objektů. Jednalo se o zahloubené pravěké sídlištní objekty a o místa s koncentrací pravěké keramiky. V situaci 2 stavební výkop narušil velmi bohatý zahloubený objekt takovým způsobem, že bylo nutné přistoupit k plošnému odkryvu celého objektu. Na základě artefaktů získaných z výplní objektů se jedná o středodunajskou mohylovou kulturu, jejíž lid zde sídlil v polovině druhého tisíciletí před n. l. Objekty 1 - 6 a 8 představují běžné sídlištní jámy obsahující nahodilé zlomky keramiky a mazanice. Výjimečným byl v situaci 2 objekt č. 7 (rozm. cca 2 x 2 m). V jeho výplni se nacházely vedle četných keramických zlomků také celé nádoby i jejich torza. Široké spektrum typů keramických nádob doplňovaly zvířecí kosti, zlomek parohu a dokonce i předmět z barevného kovu. Nálezy tohoto typu se koncentrovaly v severní části objektu. V jeho jižní části ležely téměř výhradně maznicové omítky s plastickou výzdobou. Nálezy tohoto typu bývají na soudobých sídlištích ojedinělé. Na Hodonínsku byly nalezeny pouze v Žarošicích-Újezdky, z dalších moravských lokalit můžeme zmínit např. Lovčičky-Žleby nebo Olomouc-Slavonín. Interpretace těchto zdobených mazanic není jednoduchá. Nejčastěji se předpokládá, že se jedná o plasticky zdobené maznicové omítky nadzemních obytných domů. Někteří badatelé ovšem nálezy interpretují jako oltářní desky se sakrální funkcí. Bezesporu se jedná o významný nález přesahující náš region.

FK

1.jpg, 800x540, 34.26 KB
2DSC_0536.JPG, 800x529, 102.50 KB
3DSC_0824.JPG, 800x529, 72.97 KB
4DSC_0858.JPG, 800x529, 76.70 KB
5DSC_0251.jpg, 800x529, 98.55 KB
6DSC_0779.JPG, 800x529, 89.19 KB
7DSC_0121.jpg, 800x529, 71.09 KB
8DSC_0190.jpg, 800x529, 91.28 KB
9DSC_0388.jpg, 800x529, 55.83 KB
10DSC_0721.JPG, 800x529, 42.92 KB
11DSC_0730.JPG, 800x529, 87.99 KB
12DSC_0504.jpg, 800x529, 87.51 KB
13DSC_0473.JPG, 800x529, 103.43 KB