Středověké hroby a pec u hodonínského zámečku

HODONÍN - 01.08. 2014

 V červnu 2014 proběhl na hodonínském zámečku historicky první archeologický výzkum. Byl vyvolán sanací vlhkosti ohradní zdi. Díky třem sondám byly objeveny nálezy až z raného středověku. První a nejdůležitější sonda byla umístěna západně od hlavní budovy zámečku. Již v hloubce devadesáti centimetrů jsme narazili na středověkou pec. V zásypu pece byla nalezena mince Jošta Lucemburského (denárový peníz) z konce 14. – počátku 15. století. Zajímavé bylo, že se jedná o dobové falzum. Podélná pec měla rozměry tři a půl metru krát jeden metr. Překvapením bylo dno pece vyzděné z cihel středověkého formátu, které byly oproti současným užší, ale zato vyšší. Pod pecí ležela starší odpadní jáma s množstvím zbytků rozbitých keramických nádob se zvířecími kostmi, pravděpodobně ze čtrnáctého století. Zajímavé nálezy se nacházely i v písčitém podloží, do nějž v jedenáctém nebo dvanáctém století pohřbili tři zemřelé jedince. Z prvního se dochovaly pouze chodidla. Zbylé dvě kostry se ale zachovaly celé. Z prvních poznatků lze říct, že šlo o kostry přibližně sto šedesát centimetrů vysokých mužů. U zámečku se podařilo v první sondě objevit také menší soubor keramických zlomků pocházející nejspíš z doby bronzové. Někdy kolem roku 1300 před Kristem se na moravním ostrovu v místech zámečku rozkládala pravěká osada. Další dvě sondy doložily přítomnost raně novověkých aktivit. Odkryty byly základy a podlahy obdélných budov přiléhajících k původní ohradní zdi zámečku východně od hlavní budovy. Při výzkumu jsme narazili také na původní, snad barokní, ohradní zeď z poloviny osmnáctého století. Hodonínští ji zbořili v šedesátých letech minulého století, když likvidovali původní židovské město.

FK

1 mapa z roku 1827_zamecek a vlevo pivovar.jpg (800x523, 87.05 KB)
1DSC_0001.JPG (800x529, 105.01 KB)
2celkovy snimek na sondu 1.JPG (800x529, 89.51 KB)
3stredoveka pec.JPG (800x529, 75.01 KB)
4 stredoveka pec po preparaci.JPG (800x529, 64.39 KB)
4DSC_0987.JPG (800x529, 73.04 KB)
5 stredoveka pec_detail steny s otisky otrub a plev.JPG (800x529, 99.74 KB)
5analezy ze zasypu pece.JPG (800x529, 75.88 KB)
6astribrna mince z pece.JPG (800x529, 31.84 KB)
7mince 002a.jpg (378x385, 106.87 KB)
8mince 031a.jpg (517x536, 108.57 KB)
9stredoveka odpadni jama.JPG (800x529, 62.13 KB)
10uroven rane stredovekych hrobu.JPG (800x529, 58.41 KB)
11rane stredoveky hrob.JPG (800x529, 60.33 KB)
12lebka muze.JPG (800x529, 69.85 KB)
13DSC_0580.JPG (800x529, 65.86 KB)
14preparace rane stredovekeho hrobu.JPG (800x529, 60.45 KB)
15puvodni barokni ohradni zed zamecku_foto kolem 1965.jpg (800x337, 172.23 KB)