Tajemství Langobardů - výstava

KYJOV - 20.11.2012 (aktualizováno 10. 1. 2013)

V prosinci 2010 byl ukončen téměř půlroční archeologický výzkum Masarykova muzea v Hodoníně dokumentující unikátní polykulturní lokalitu při výstavbě obchodního domu Kaufland v Kyjově. Z největší části zahrnovalo naleziště kostrové hroby germánského kmene Langobardů, kteří k nám přišli na konci 5. století odněkud ze severního Německa a sídlili zde zhruba jedno století, aby se pak přesunuli do severní Itálie. 

Pro zájemce z řad široké veřejnosti teď nabízíme malou ochutnávku dosud zpracovaných nálezů z prozatím největšího langobardského pohřebiště ve střední Evropě, které budou vystaveny od 19. 11. 2012 do 28. 2. 2013 v nové budově Vlastivědného muzea v Kyjově. 

Výstavu doprovodí přednáškový úterní cyklus pořádaný ve spolupráci s Městskou knihovnou v Kyjově, kde několik odborníků na danou tématiku postupně představí řadu aspektů života langobardského etnika, které je na jihovýchodní Moravě poměrně vzácně zastoupeno. 

Program přednášek: 

27.11. v 17.00 - Městská knihovna v Kyjově

Mgr. Jaromír Šmerda - Masarykovo muzeum v Hodoníně: Tajemství Langobardů v Kyjově. 

4.12. v 17.00 - Městská knihovna v Kyjově

Mgr. Martin Hložek - Technické muzeum v Brně: Moderní přírodovědné metody zkoumání langobardských nálezů v Kyjově. 

11.12. v 17.00 - Městská knihovna v Kyjově

Mgr. David Daněček - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy: Langobardi z Hostivice u Prahy ve světle objevu největšího pohřebiště v Čechách. 

Jako doprovodný program pro děti proběhne 16. 12. 2012 v Kulturním domě v Kyjově předvánoční soutěž O poklad Langobardů.

 Upozornění: výstava potrvá pouze do 24. 2. 2013 !!!

Kyjov Langobardi plakát.jpg, 457x600, 37.47 KB