Sídlištní objekty z 13. století

MALÁ VRBKA - 05.07. 2011

     Na jihovýchodním okraji malebné horňácké vísky Malá Vrbka se na přelomu roku při stavbě kanalizace podařilo objevit sídlištní zahloubené objekty z 13. století. Stavbu vyvolala potřeba odkanalizovat místní část „Německé domky“. Původní čtveřici na svoji dobu velmi moderně vybavených dvojdomků zde vybudovali Němci v průběhu druhé světové války. Investor zahájil výkopové práce pro přes sedm set dvacet metrů dlouhou kanalizaci již počátkem podzimu roku 2010. Archeologickému pracovišti Masarykova muzea však byla stavba z nepochopitelných důvodů oznámena až koncem listopadu, kdy již byly necelé tři čtvrtiny výkopů hotové. Prakticky od první kontroly bylo možné na stěnách výkopů dokumentovat zahloubené středověké jámy. Do šestého prosince jich bylo objeveno pět, dalších pět pak po zimním přerušení prací od jedenáctého dubna letošního roku. Na ploše třicetkrát osmdesát metrů se podařilo zachytit celkem deset zahloubených jam a jamek. Dna se nacházela v hloubce až dva metry od dnešního terénu, čtyřicet až sto centimetrů pod úrovní podloží. Ve výplni se kromě jiného nacházela poměrně výrazná často zdobená keramika datovatelná do průběhu třináctého století. Pokud dalšími výzkumy prokážeme, že předchůdkyně dnešní obce se nacházela na jejím jihovýchodním okraji a vznikla již ve třináctém století, pak můžeme posunout stáří Malé Vrbky o sto padesát až dvě stě let do minulosti.
     Na nedalekých Vojšických loukách se rozkládala další středověká vesnice, která zanikla koncem 14. století. Zdejší lidé museli v minulosti častokrát snášet útrapy související se zdejší moravsko-uherskou hranicí. Častokrát byly vesnice ničeny, pustošeny, vypalovány, některé částečně – jiné trvale zanikají.
   Sousední Hrubá Vrbka se v posledních několika letech proslavila na poli archeologickém především systematickými výzkumy brněnských archeologů, kteří zde již ve dvou výzkumných sezónách objevily významné sídliště z doby laténské a římské. Zvlášť unikátní je okrsek s několika germánskými vápenickými pecemi.                                                               

FK
 

Základní mapa s vyznačením místa nálezu., 800x591, 128.78 KBZákladní mapa s vyznačením místa nálezu.
Vyznačení výkopu a deseti zahloubených objektů., 800x564, 74.13 KBVyznačení výkopu a deseti zahloubených objektů.
Mapa kolem roku 1765 s vyznačením místa nálezu., 800x587, 82.93 KBMapa kolem roku 1765 s vyznačením místa nálezu.
Jarní pracovní snímek., 800x600, 116.03 KBJarní pracovní snímek.
Zdobený zlomek keramiky z 13. století., 800x600, 54.94 KBZdobený zlomek keramiky z 13. století.
Jarní pracovní snímek., 800x600, 111.97 KBJarní pracovní snímek.
Jáma č. 10 zkoumaná plošně., 800x600, 105.25 KBJáma č. 10 zkoumaná plošně.
Zdobené zlomky keramiky z 13. století., 800x600, 59.28 KBZdobené zlomky keramiky z 13. století.
Kresebná dokumentace., 800x600, 63.96 KBKresebná dokumentace.