Přeshraniční spolupráce ROZDĚLENI - STÁLE SPOLU/ ROZDELENÍ - STÁLE SPOLU (INTERREG V - A SK - CZ/2023/15)

Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci s obcí Kopčany získalo finanční prostředky z programu INTERREG V - A SK - CZ/2023/15 na přeshraniční projekt ROZDĚLENI - STÁLE SPOLU/ ROZDELENÍ - STÁLE SPOLU, na aktivity spojené s prohloubením spolupráce mezi jednotlivými přeshraničními regiony a rozvoj cestovního ruchu. V rámci tohoto projektu realizuje muzeu tyto aktivity:

Řemeslné dny 9/2023

Výtvarná soutěž Sousedi/susedia 9/2023

Projektový den pro zúčastněné 9-10/2023

Večer československé sounáležitosti 10/2023

Celkový rozpočet projektu je pro HCP 74 045,15 EU

 

Hrazeno z ERDF 85%, státní rozpočet ČR 5%, vlastní zdroje 10%

loga projekt.jpg, 800x94, 13.14 KB