Výstava Dřevěné nálezy ze středověkých měst

HODONÍN - 15.11. 2010

     Stejně jako v loňském roce, tak i nyní  pořádá Masarykovo muzeum v Hodoníně opět archeologickou výstavu, tentokrát tematicky zaměřenou  na středověké dřevěné předměty z českých a moravských měst. Vystavené předměty pocházejí z Plzně, Brna, Olomouce, Litovle a z Veselí nad Moravou. Časově se jedná o vrcholný a pozdní středověk, tj. o 13. – 15. století. Nejedná se o umělecky hodnotné předměty z vyšších sociálních vrstev, ale o předměty každodenní potřeby, které byly součásti běžné měšťanské domácnosti. Cennost a unikátnost těchto nálezů je především v tom, že se dřevo dochovává pouze výjimečně a to jen za specifických podmínek uložení. Přestože se ve středověku ze dřeva vyráběla většina předmětů a stavebních konstrukcí, do dnešní doby se z nich dochovalo jen velmi malé procento. Vystaveny jsou středověké dýhové misky, soustružené nádoby, lžičky, ševcovská kopyta, vodovodní potrubí nebo i unikátní záchodová prkýnka. Hodonínsko je zde zastoupeno pouze nálezy z posledních dvou let, které získali archeologové výzkumem hradu ve Veselí nad Moravou. Malou kolekci drobných předmětů doplňují konstrukční prvky srubů, vše z druhé poloviny 13. století. Součástí výstavy je i jedinečná možnost  zahrát si ve středověku velmi oblíbenou hru vrhcáby na replice podle nálezu z německého Freiburgu nebo zkusit si napsat text do replik  voskových tabulek používaných u nás ve středověkých školách.
     Ve středu 1.12. 2010 v 17:00 se v hodonínském zámečku uskuteční jako doprovodný program k výstavě přednáška Františka Kostroucha s názvem "Dřevěné předměty v pravěku a středověku".
    
Vernisáž:                                     čtvrtek 18.11. 2010 v 17:00 hod.
Na vernisáži výstavy zazní dobová hudba v podání špičkové jihomoravské hudebnískupiny Tempus.

Autor scénáře:                            František Kostrouch

Spolupráce při realizaci výstavy:
Tomáš Gronský
František Ondra
Václav Pěnčík
Michaela Rybecká
Marek Vařeka
pracovníci MM v Hodoníně

Grafická úprava: Daniela Šafránková

Vystavené předměty pocházejí ze sbírek institucí:
                                                          Západočeské muzeum v Plzni
                                                          Muzeum města Brna
                                                          Národní památkový ústav
                                                          Archaia Brno
                                                          Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
                                                          Masarykovo muzeum v Hodoníně
 

dreva letak.jpg, 800x564, 58.76 KB