Archeologické léto ve Věteřově

Archeologické léto ve Věteřově

Ve dnech 18.7. a 17.8. 2023 se uskuteční archeologická výprava s komentovanou prohlídkou hradiště doby bronzové a středověkého tvrziště ve Věteřově v rámci projektu Archeologické léto připraveného Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a Brně ve spolupráci s dalšími archeologickými pracovišti. Účast je bezplatná, kapacita prohlídky je ale omezená, rezervace nutná: 
https://www.archeologickeleto.cz/akce/veterov-hradiste-doby-bronzove-a-stredoveke-tvrziste/
Pokud bude kapacita naplněna volejte na tel.: 606 856 828
 Na vrcholcích Lysých a Nových hor v katastru obce Věteřov se nachází rozsáhlé pravěké opevnění složené z několika částí vymezených širokými příkopy a původně mohutnými valy. Jedná se o hradiště vystavěné v závěru starší doby bronzové (cca 17. století př.n.l.), které od začátku 20. století vydalo množství unikátních nálezů umožňujících nazvat tehdejší významnou středoevropskou kulturu jako věteřovskou s impulsy odkazujícími až do oblasti východního Středomoří.  Za akropoli je možné označit severní část hradiště ve vyšší nadmořské výšce okolo 350 m v poloze Lysé hory a za předhradí nižší jižní část v poloze Nové hory. Jižním směrem se prostor hradiště rozšiřoval, jak dokládá další částečně zachovaný ohrazený úsek nad tratí U příček.
Středověké tvrziště Věteřov se tyčí nad dnešní obcí při jejím jihovýchodním okraji. Jádro mělo původně zřejmě kosoúhelný tvar a na základě hojných nálezů přepálené mazanice je předpokládána dřevěná zástavba. Tvrz byla chráněna příkopem a valem, jejichž zbytky jsou zachovány na severovýchodě a malé předhradí bylo situováno na jihovýchodě. Existence tvrze je předpokládána již v polovině 14. stol. a k jejímu zániku došlo za husitských válek v 1. polovině 15. stol. a již nebyla obnovena.
 
Vedoucí výpravy: Mgr. Jaromír Šmerda (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Místo setkání: parkoviště v obci 49°1'38.074"N, 17°3'33.154"E
 
 
Veterov_1-1920x491.jpg, 800x204, 40.41 KB
Veterov_2-1920x1183.jpg, 800x492, 150.18 KB
Veterov_tvrz_3-1920x403.jpg, 800x167, 28.68 KB