Nález gotických a renesančních kachlů

MIKULČICE - 06.07. 2010
     Pozemek, naproti farního kostela v centru Mikulčic, na kterém si manželé Svobodovi staví rodinný domek, nepřestal ani v letošním roce vydávat velmi zajímavé a unikátní archeologické nálezy. Po hrubé stavbě domu na řadu přišly i přípojky inženýrský sítí.
      Velké překvapení přinesl zejména výkop pro kanalizaci před vjezdem do garáže. Zde ze stěny výkopu vyčnívaly velké kusy neglazovaných kamnových kachlů, které ležely pouhých 50 cm pod okolním terénem. Větší, či menší torza, i celé kachle doprovázelo obrovské množství drobných zlomků z rozbitých tvarů a také hrudky očazených výmazů. Po umytí se ukázalo, že se jedná o pozoruhodnou kolekci komorových kachlů, jejichž čelní vyhřívací stěny zdobil reliéf s heraldickým motivem. Jedná se o erb starého moravského vladyckého rodu Prusinovských z Víckova doplněný o prvky, které čistý rodový erb nemá. Tato kamna byly jistě ve své době honosné a výstavní. Komorové reliéfní kachle doplňovaly také nádobkové kachle a v horní části korunu uzavíraly římsovité kachle zdobené cimbuřím. Datovat celý soubor můžeme již do 16. století, tedy na počátek renesance. Otázkou zůstává, jak se pozůstatky kachlových kamen dostaly na parcelu. Podle nálezových okolností mohly kamna stát přímo v obytné části domu, jenž zde v 16. století stával.
     Na několika kachlích se ovšem v souboru objevil motiv ještě starší. Opět neglazované režné kachle zdobil tentokrát motiv se sv. Jiřím, který sedí v sedle koně a kopím probodává draka. Za zády světce je princezna s korunou na hlavě. Kachle z 15. století jsou zastoupeny jen ojediněle, proto se na zkoumanou parcelu mohly dostat druhotně. V pozdním středověku se podobné kamna nacházely výhradně ve vyšším sociálním prostředí. Na vsi si je mohl dovolit většinou pouze feudál, rychtář nebo farář. Zda zde na sklonku středověku někdo tak významný sídlil nám snad zodpoví historikové. Středověká tvrz v Mikulčicich sice existovala, ale na jiném místě.
Nově objevený soubor kachlů je na Hodonínsku zcela výjimečný. Podobné soubory byly v minulosti nalezeny např. v Dambořicích a ve Strážnici. Mikulčické kachle budou zanedlouho také vystaveny v hodonínském zámečku u příležitosti výstavy "Krása, která hřeje". Masarykovo muzeum uvítá slavnou putovní výstavu na podzim příštího roku.
 
Na závěr je třeba shrnout alespoň ty opravdu největší úspěchy z výzkumu (2009-2010) zdánlivě nenápadné parcely zaniklé usedlosti:
- pravěké a slovanské osídlení (keramika, přesleny, jantar)
- 3 rozsáhlé zahloubené stavby - 2 kružbené a 1 kvelbený sklep (středověký, raně novověký a novodobý)
- dětská hračka v podobě středověké plastiky koníka
- soubor mincí, zejména 2 stříbrné pražské groše Václava II.
- neporušený keramický džbánek z 15. století
- spálené středověké žito
- základ domu z nepálených cihel, tzv. vepřovic (cca 18. století)
 FK
DSCN5883.jpg, 449x600, 51.13 KB
DSCN5867.jpg, 800x600, 84.62 KB
DSCN5861.jpg, 800x600, 120.67 KB
DSCN5849.jpg, 800x600, 109.51 KB
DSCN6678.jpg, 449x600, 60.56 KB
DSCN6677.jpg, 800x600, 96.76 KB
DSCN6680.jpg, 449x600, 73.15 KB
DSCN6957.jpg, 800x600, 92.71 KB