Zkoumání předhradí přemyslovského hradu

HODONÍN - 06.02. 2010

     Celkem unikátní objev se podařil koncem loňského roku  v hodonínských Rybářích, kde probíhala stavba nové technické infrastruktury. Podobně jako před dvěmi lety na Masarykově náměstí, tak i zde v Rybářích se objevily hned při prvním hrábnutí lžíce bagru středověké nálezy. Ve výkopech pro kanalizaci, vodovod i plynovod byly postupně odkrývány a dokumentovány stovky nálezů. V ulicích Rybářská, Nábřeží i Zelničky se pod současnou silnicí nacházely zahloubené objekty, kulturní vrstvy, pece, historické navážky i staré komunikační horizonty.
     Nejstarší nálezy (zlomky keramiky) pocházejí již z doby bronzové, kdy se zde před více jak 3000 lety rozkládalo pravděpodobně pravěké sídliště situované na ostrově. Terén se tehdy nacházel místy až 150 cm pod současnou vozovkou. Následující osídlení ostrova spadá do raného středověku. Po zániku Velkomoravské říše a ovládnutí Moravy českými Přemyslovci zde byl vybudován pohraniční hrad Hodonín s předhradím. Předhradí, dosud jen hypoteticky kladeno do prostoru Rybář a sousedního Starého města (dnešní nám. Osvobození), bylo teprve v závěru loňského roku doloženo i přímo, a to na základě archeologických pramenů. V pásu přibližně 100 m byly dokumentovány velké i menší jámy sídelního i sídlištního charakteru, ve dvou případech se jedná snad dokonce o pece. Dále pak v celém zkoumaném prostoru probíhaly různě mocné kulturní vrstvy. Výplně zahloubených objektů obsahovaly velké množství keramiky, často zdobené krásnými vlnicemi i zajímavými značkami na dnech nádob. Za zmínku rozhodně stojí poškozený zelený skleněný kroužek a zejména železný hrot šípu do luku snad válečníka z 11. nebo 12. století. Následující nálezy pak představují nepřetržité osídlení ostrova od vrcholného středověku až do současnosti. Od pradávna vedla právě Rybářskou ulicí jediná cesta spojující Hodonín a Holíč. Současná silnice na Slovensko vznikla teprve v 18. století. Přes Rybáře tudíž vedla velmi významná komunikace spojující Moravu a Horní Uhry, což dokládají nalezené vyjeté koleje vozů, ztracené koňské podkovy a zejména četné raně novověké navážky, které vydaly další zajímavosti. Těmi jsou  zlomky renesančních kachlů z kachlových kamen a dochované okenní terčíky, které byly nejčastěji používanou výplní okenních otvorů významných staveb. Terčíky i kachle pocházejí pravděpodobně ze zbořeného hodonínského zámku, jehož stavební materiál byl používán právě ke zpevňování často podmáčených komunikací.
     Středověké Rybáře byly vždy pokládány za nejstarší část Hodonína, přesto jasné důkazy do loňského roku jaksi chyběly. Nepochybně se zde již v 11. - 12. století nacházelo předhradí významného pohraničního přemyslovského hradu. K osadě ležící při důležité kupecké cestě do Uher patřilo zřejmě pohřebiště rozkládající se pod současným hodonínským náměstím.

     V současné době se všechny nalezené předměty laboratorně zpracovávají, třídí a připravují pro nálezovou zprávu. Uplatňovány jsou i nejmodernější metody přírodovědeckých analýz, pro něž se právě proplavují vzorky zeminy obsahující např. zuhelnatělá semínka, která nám spolu s uhlíky umožní rekonstruovat přírodní prostředí okolí raně středověkého Hodonína.
FK

 

hodonin is s vodou1 copy.jpg, 787x600, 175.07 KB
PICT0088.jpg, 800x600, 98.67 KB
PICT0107.jpg, 800x600, 106.60 KB
Untitled-1.jpg, 550x446, 158.75 KB
PICT0009.JPG, 800x600, 57.31 KB
DSCN5167.jpg, 450x600, 56.31 KB
P1010015.jpg, 800x600, 82.01 KB
PICT0014.JPG, 800x600, 64.63 KB
PICT0038.JPG, 800x600, 64.43 KB
PICT0131.jpg, 800x600, 45.25 KB
PC230006.JPG, 800x600, 44.93 KB
PICT0005.JPG, 800x600, 93.85 KB
PICT0018.JPG, 800x600, 66.29 KB
DSCN5184.jpg, 800x600, 95.61 KB
DSCN5268strenka.jpg, 800x579, 85.32 KB
DSCN5286formička.jpg, 586x600, 54.12 KB