Nález středověké hračky

MIKULČICE - 11.09. 2009

     Archeologický výzkum na pozemku manželů Svobodových pokračoval i v srpnu a v září. Dosud se zde objevily dva zaniklé středověké sklepy, z nichž u jednoho byla dokumentována i vstupní šíje v podobě několika schodů. Nálezy na ploše 10 x 12 m doložily osídlení již z pravěku, patrně z doby bronzové, dále z doby laténské (staří Keltové), zachyceni jsou zde i staří Slované, Velkomoravané a sídelní horizont ze sklonku mladohradištního období. Nejvíce jam a jamek odkrytých při výzkumu spadá do 12. - 15. století. Za mikulčickou zajímavost lze zmínit např. nálezy čtyř pravěkých přeslenů a desítek drobných úlomků jantaru, který zřejmě pochází až z Pobaltí.
     Ovšem na nejvýznamnější nález jsme museli čekat víc jak dva měsíce. Po téměř tisícovce odpracovaných brigádnických hodin se podařilo objevit v jedné ze středověkých jam, pod základy sousedního domu, v hloubce sto třiceti centimetrů pod současným terénem, unikátní drobnou středověkou plastiku. Jedná se o keramickou sošku koníka, která byla vyrobena z jemně plavené hlíny. Délka koníka je osm centimetrů, výška sedm centimetrů. Na koníku seděl původně i jezdec, patrně rytíř, který byl spolu s levou přední nohou koně ulomen a soška odhozena do odpadní jámy. Soška koníka představuje dětskou hračku, se kterou si hrály mikulčické děti někdy ve 14. nebo 15. století. Podobní koníci s jezdci byli na Moravě nalezeny pouze na několika málo lokalitách. Např. v zaniklých Konůvkách u Ždánic, na Smilově hradě u Prostějova. V Čechách tyto nálezy pocházejí mj. ze Starého Plzence nebo z Mostu. Nálezy hraček tohoto druhu pocházejí většinou z vyspělého a bohatého prostředí měst a hradů. Na vesnici jsou nalézány ojediněle. Mikulčická usedlost, kde se koník našel, proto musela náležet ve středověku k těm nejbohatším ve vsi. Na Hodonínsku tak máme ojedinělou možnost nahlédnout do bezesporu zajímavého světa dětských her.

FK

DSCN4230.jpg, 800x600, 87.15 KB
DSCN4373.jpg, 800x600, 66.01 KB
DSCN4343.jpg, 800x600, 52.90 KB
DSCN4321.jpg, 800x600, 69.45 KB