Nález středověké pece v Hodoníně

HODONÍN - 19.07. 2009

     Rekonstrukce plynovodu je v Hodoníně soustavně kontrolována při archeologických dozorech již od října roku 2006. Po celé tři roky se nepodařilo objevit žádnou pozitivní archeologickou situaci. Až v březnu letošního roku se plynofikace přesunula do historického jádra města. Zde již téměř při každé kontrole (od roku 2006 jich bylo prozatím celkem na 80) byly dokumentovány zajímavé historické nálezy (např. Aktualita z 28.03.2009).
     Po Masarykově náměstí a Národní třídě se výkopové práce přesunuly do ul. Dobrovolského, kde dne 14. července 2009 stavební dělníci protnuly výkopem středověkou hrnčířskou pec. Pec se nacházela přímo před vstupem do průmyslové školy, která stojí v místech zbořeného domu, kde se měl narodit prezident Masaryk. Již obrovské množství zlomků a torz středověké keramiky předpokládalo pozoruhodný nález. Na obou stěnách se  v hloubce 72 - 103 cm pod současným terénem dochovalo vymazané dno pece nad silně do červena propáleným písčitým podložím. Právě v zásypu pece, jejíž rozměr dosahoval úctyhodných 190 centimetrů, se nacházely zmíněné nálezy rozbitých keramických nádob. Jednalo se o hrnce, mísy, džbány, poháry, poklice a celkem unikátní torzo miniaturní nádobky s uraženým hrdlem. Výška nádobky nepřesáhla pět centimetrů. Keramické nálezy šedé barvy bez glazovaného povrchu můžeme datovat, stejně jako zánik samotné hrnčířské pece, do 14. nebo 15. století.
     Soubor čítající několik desítek těchto střepů nám umožní lépe poznat vývoj středověké hodonínské keramiky v pozdním středověku. Tato hrnčířská pec je pro Hodonín unikátním nálezem, jedná se o první nález tohoto druhu ve městě. Podobné tři pece, ale potravinářské ze 16. století, se podařily objevit na jaře roku 2008 u kostela sv. Vavřince na Masarykově náměstí. Zvláštností hrnčířské pece z Dobrovolského ulice je také její poloha. Nacházela se zřejmě přímo na ulici, což není příliš typické. Středověcí hrnčíři své pece většinou stavěli na parcele za domem.
     Výkopy pro plynovod odhalily i v dalších částech ulice vrstvy a jámy ze středověku, které obsahovaly také několik nálezů. Plynofikace historického jádra pokračuje i nadále a očekávány jsou opět zajímavé doklady hmotné kultury, které nám zanechaly naši předkové.

FK
mapa z r.1827.jpg, 800x546, 115.93 KB
celkový pohled na.jpg, 450x600, 51.80 KB
poru.jpg, 800x600, 93.69 KB
DSCN1041.jpg, 800x600, 71.85 KB
DSCN1483.jpg, 800x600, 86.47 KB
DSCN1476.jpg, 800x600, 41.78 KB