Výstava - Staletí oživená vodou

HODONÍN - 25.06. 2009

    Dne 18. června 2009 byla zahájena výstava „STALETÍ OŽIVENÁ VODOU aneb Archeologické památky na stavbách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín“ a projekt „VODA ŽIVÁ OČIMA ŠKOLÁKŮ“.
    Výstavu připravili pracovníci Masarykova muzea v Hodoníně na přání společnosti VaK Hodonín. Exponáty vystavené ve výstavním sále na Národní třídě čp. 21 (Evropa) pocházejí ze záchranných archeologických výzkumů, které provádělo archeologické pracoviště Masarykova muzea v Hodoníně v posledních letech, doplněné o několik nálezů z výzkumu Archeologického ústavu v Brně.
   Největší prostor je věnován výzkumu na Masarykově náměstí a Národní třídě v Hodoníně (kanalizace 2008 – 2009), kde se podařilo prozkoumat plošně více než 120 m výkopu a dokumentovat profily dlouhé 200 m. Objeveny zde byly mj. odpadní jámy, vyjeté koleje a vrstvy ze středověku, dále např. neznámá barokní stavba u morového sloupu. U hlavní světelné křižovatky výkop protnul zaniklý středověký městský příkop. Z movitých nálezů je zde možné shlédnout např. mohutný kamenný barokní práh, krejcary z 18. století nebo unikátní renesanční pušku a pistoli. K dalším prezentovaným výzkumům patří Hodonín – ul. Komenského (kanalizace 2009) se středověkými a raně novověkými souvrstvími se zahloubenými objekty; Josefov (vodovod 2008) se dvěmi jámami ze starší doby bronzové (v jedné se našla kostra pravěkého psa); Mutěnice (vodovod 2006) se středověkými vrstvami a Moravská Nová Ves (kanalizace 2007) se zahloubenými objekty z přelomu neolitu a eneolitu, střední doby bronzové a starší doby železné.
    Výjimečnost výstavy je umocněna i tím, že exponáty pocházejí ze zcela nedávno zpracovaných archeologických výzkumů (2006-2009), a tudíž je veřejnost dosud neměla možnost spatřit. Abychom výstavu pro veřejnost ještě více zatraktivnili, připravujeme několik doprovodných akcí – archeologickou přednášku, ukázku výroby některých artefaktů, přiblížení staré kultury uspořádáním krátkého divadelního či koncertního vystoupení.
    Snahou výstavy je přiblížit nejširším vrstvám obyvatel prostřednictvím archeologických artefaktů a fotografií z výzkumů dávnou minulost města Hodonína a jeho blízkého okolí. Vnímavý návštěvník zde nalezne exponáty, které ho osloví objevným celkem, nápaditým detailem nebo nádechem téměř zapomenutých kultur. Hlavní cíl výstavy je přinést návštěvníkům poučení i zážitek.
   Archeologické exponáty jsou vystaveny společně s prezentací výtvarných prací žáků základních škol s názvem "Voda živá očima školáků". Návštěvníci výstavy budou moci hodnotit vystavené práce a dne 5. září 2009 v rámci zábavného odpoledne pro děti dojde k vyhlášení výsledků a k ocenění výherců za účasti vedení společnosti VaK a.s. a patronky celé akce Ing. Arch. Milany Grauové, místostarostky města Hodonína a pod mediální záštitou radia Dyje. Nedílnou součástí výstavy jsou i tři stanoviště, na kterých si mohou nejen děti vymodelovat pravěkou nádobu, nalézt si svůj archeologický nález a třeba si i zahrát pexeso.

Výstava je součástí propagace projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko, z části financovaného z fondu Evropské unie.

Slavnostní vernisáž s tiskovou konferencí proběhla s vyloučením veřejnosti ve středu 17. června.

FK