Archeologická výstava "Zmizelý věk..", vernisáž

HODONÍN - 16.10. 2008
     Výstava „Zmizelý věk aneb archeologické nálezy na Hodonínsku“ je věnovaná především nejnovějším výzkumům archeologického pracoviště Masarykova muzea v Hodoníně. Ve dnech 2. října až 18. listopadu letošního roku se výstava nachází v budově muzea na Národní třídě 21 v Hodoníně. Vernisáž proběhla dne 1. října v 17:00 spolu s doprovodným vystoupením hudebníků Lindy Miklové ze skupiny Tempus a jejího hosta Marka Vaculoviče.
       Vystaveny jsou většinou unikátní nálezy z vlastních archeologických výzkumů a sbírek, dále pak nálezy institucí z nejbližšího okolí a v neposlední řadě se jedná i o předměty ze soukromých sbírek amatérských archeologů. Ve dvou sálech jsou v chronologickém sledu instalovány vitríny s jednotlivými nálezy doplněné popisky a bližšími informacemi o nálezových okolnostech. Krátké a výstižné texty uvedou návštěvníka do jednotlivých časových období spolu s jmenováním jednotlivých lokalit, na kterých byl prováděn příslušný záchranný archeologický výzkum. Součástí výstavy jsou i modely pravěkých a středověkých obydlí, které názorně umožní udělat si reálnou představu, v čem naši předkové bydleli. V životní velikosti lze zde zhlédnout také rekonstruovanou postavu pravěké princezny, velkomoravana i renesanční šlechtičny. Velmi atraktivní jsou i originální lidské kostry  nainstalované v písku v poloze, tak jak byly při nedávných výzkumech nalezeny.
       V duchu moderního trendu výstavnictví je nedílnou součástí výstavy také jakási simulace skutečného archeologického výzkumu. Návštěvníci, především ti menší, si mohou zahrát na archeology a některé předměty si sami i vykopat. Pro nejmenší jsou připraveny pomůcky na kreslení, aby si mohly nalezené předměty i nakreslit. Každý návštěvník obdrží pracovní list, ve kterém si může ověřit své znalosti, které na výstavě získal. Vědomostní test skládající se z 20 otázek vydá ve výsledné tabulce i tajenku. Jedná se o ojedinělý výstavnický počin – výstava s touto tématikou a v takovém rozsahu v Hodoníně a jeho okolí prozatím nebyla realizována. Výjimečnost výstavy je umocněna i tím, že exponáty pochází ze zcela nedávno zpracovaných archeologických výzkumů, a tudíž je dosud většinou neměla veřejnost možnost spatřit. Abychom výstavu pro veřejnost ještě více zatraktivnili, připravujeme několik doprovodných akcí.
          Výstava je vhodná pro všechny věkové kategorie, žáci a studenti zde naleznou reálie, které ve škole probírají pouze na teoretické úrovni v hodinách vlastivědy a dějepisu.
 
Autoři scénáře: Mgr. Jaromír Šmerda, Mgr. František Kostrouch
 
 Vystavené předměty pocházejí ze sbírek:
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Archeologický ústav Brno
Muzeum města Brna
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Městské muzeum Strážnice
Muzejní spolek Kunstát Dambořice
Memento Mori (Uherský Ostroh)
Martin Ďuga (Hrubá Vrbka)
Miroslav Chludil (Dubňany)
Roman Muroň (Žarošice)
Jan Kubal (Plzeň)
 
Sponzoři:
Moravské naftové doly, a.s.
Město Hodonín,
Obec Dambořice
Artesia, spol s r. o.
aktual58.jpg, 340x255, 16.71 KB
aktual59.jpg, 340x255, 20.64 KB
aktual60.jpg, 340x255, 17.52 KB
aktual61.jpg, 340x255, 15.41 KB
aktual62.jpg, 340x255, 18.37 KB
aktual63.jpg, 340x255, 12.54 KB
aktual64.jpg, 340x255, 14.10 KB
aktual65.jpg, 340x255, 16.70 KB