Pravěká jáma z mutěnické skládky

MUTĚNICE - 22.09. 2008

     Na skládce tuhého komunálního odpadu u Mutěnic se podařilo objevit pravěký zahloubený objekt. Na samotném západním okraji skládky probíhá zpevnění plochy, při kterém je snižován již několikrát snižovaný terén. Současně se stavbou probíhá také nezbytný archeologický dozor, při kterém se podařilo objevit nečekané. Kdo by očekával na recentní mega skládce nějaké historické, či dokonce prehistorické objevy? Asi nikdo. Přesto byl realizován dohled i v těchto neatraktivních místech (jinak polní trať Hraničky). Při skrývce byla narušena jáma, jejíž tmavá výplň se výrazně odlišovala od okolní žluté spraše tvořící místní podloží. Objekt byl neprodleně zkoumán, tj. odkrýván a dokopáván v ploše. Následně byl kresebně a zejména fotograficky dokumentován. Západní, patrně menší, část pokračovala do stěny zářezu, potažmo do prostoru mimo areál skládky do přilehlého vinohradu. Délka jámy v ploše byla téměř 3 m, ve vyšší úrovni na profilu dokonce necelých 5 m. Dosažená šířka pak byla 1,6 m.
     V ploše byl dobírán pouze zbytek výplně o mocnosti do 40 cm. Horní partie byla nenávratně zničena bagrem. Překvapením však byl obsah výplně jámy. V tmavé jílovité tuhé hlíně se podařil nalézt sice malý, ale významný soubor keramiky. Všechny zlomky keramických nádob byly typické a je možné je i zánik samotné jámy datovat někam do období přelomu mladší a pozdní doby kamenné, kdy zde sídlil lid s moravskou malovanou keramikou, a to do doby před 6000 lety. V blízkém okolí se doklady osídlení dosud nepodařilo objevit, a proto máme před sebou  zcela novou archeologickou lokalitu, která jistě pomůže zaplnit mozaiku pravěkého osídlení katastru Mutěnic, potažmo celého Hodonínska.

FK
Stav před odkryvem, 296x340, 23.91 KBStav před odkryvem
Zahloubený objekt po odkryvu, 340x255, 21.25 KBZahloubený objekt po odkryvu
Keramické nálezy kultury s moravskou malovanou keramikou, stáří cca 6000 let, 340x255, 13.47 KBKeramické nálezy kultury s moravskou malovanou keramikou, stáří cca 6000 let