První nové nálezy z výzkumu, 2. etapa r-ce

HODONÍN - 15.08. 2008

     První nové nálezy byly objeveny při výkopu pro kanalizační šachtu na Masarykově náměstí v Hodoníně. Od středy je zahájena 2. etapa rekonstrukce náměstí, a to právě stavbou nové kanalizace vedoucí od radnice po hlavní světelnou křižovatku na Národní Třídě. Prakticky při prvním vkopu bagru u radnice byly narušeny vrstvy s archeologickými nálezy dokládající vývoj prostranství od 13. století až do novověku. Podobně jako tomu bylo při loňském výzkumu na stavbě kašny, se i tentokrát našly v tzv. půdním typu v hloubce 80 cm zlomky pravěké keramiky z mladší doby bronzové (1300 - 1000 př. n. l.).
     Zajímavým objevem pak byl nález odpadní jámy, která větší částí zabíhala pod chodník. Rozpoznatelná byla odlišnou barvou výplně než je okolní žluté písčité podloží. Dno jámy leželo v hloubce až 2 m pod asfaltovou vozovkou. Z výplně byl získán především soubor keramiky a zvířecích kostí. Předběžně lze výplň odpadní jámy datovat již do 14. století. Celkově se jedná již o čtvrtou jámu, do které hodonínští měšťané ve středověku vyhazovali svůj odpad, paradoxně si jámy vykopali nikoli doma na dvorku, ale přímo na náměstí.
     Záchranný archeologický výzkum bude probíhat v souvislosti se stavebními pracemi minimálně do konce roku.

FK
Řez odpadní jámou v pohledu od severovýchodu, 255x340, 22.73 KBŘez odpadní jámou v pohledu od severovýchodu
Výběr nálezů. 1-4 odpadní jáma, 5 vrstva z 13. století   1 torzo zvonovité poklice  2 masivní okraj zásobnice s vysokým obsahem tuhy ve hmotě 3 část dolní čelisti selátka   4 zlomky skořápek z vajíček   5 struska, doklad metalurgie (?) přímo na náměstí, 340x256, 14.10 KBVýběr nálezů. 1-4 odpadní jáma, 5 vrstva z 13. století 1 torzo zvonovité poklice 2 masivní okraj zásobnice s vysokým obsahem tuhy ve hmotě 3 část dolní čelisti selátka 4 zlomky skořápek z vajíček 5 struska, doklad metalurgie (?) přímo na náměstí