Zpracování nálezů z Masarykova náměstí

HODONÍN - 29.07. 2008
 V současné době probíhá zpracování nálezů a nálezové zprávy z 1. etapy záchranného archeologického výzkumu na Masarykově náměstí.
Dosud bylo provedeno:
- laboratorní ošetření nálezů (přes 68 000 kusů)
- plavení vzorků uloženin (11 vzorků)
- numizmatická analýzy mincí (přes 27 mincí, PhDr. Jan Šmerda, MZM Plzeň)
- 2 odborné přednášky (Brno, Hodonín), 1 přednáška pro veřejnost (Hodonín)
- 2 mini výstavky nálezů (k výstavě "Hodonín v minulých staletích" a výstavka při archeologickém pracovišti MM - viz obr.)
 
 
 
Právě probíhá:
- konzervace nálezů
- digitalizace kresebné dokumentace
- zpracování terénní fotodokumentace (cca 5000 fotografií)
- osteologická analýza zvířecích kostí (Mgr. Zdeňka Sůvová)
- archeobotanická analýza (Mgr. Petr Kočár)
Plánuje se:
- antropologická analýza lidských kostí (Mgr. Erika Průchová)
- pokračování dalších etap výzkumu (2. etapa od srpna 2008)
FK
aktual29.jpg, 340x255, 14.21 KB