Z nových archeologických výzkumů

KYJOV - 18.03. 2008

     Připravená výstava nálezů z nových výzkumů archeologického oddělení Masarykova muzea v Hodoníně při stavebních akcích na Kyjovsku ukazuje především řemeslnické umění pravěkých hrnčířů a kovolitců. Představujeme poprvé vcelku několik pravěkých raritních nálezů ze starší doby bronzové – únětická kultura (asi 1800 př.n.l) a mladší doby bronzové – lid popelnicových polí (asi 1200 př.n.l.). Důvod jejich tehdejší realizace není stále jednoznačně objasněn, ještě dnes o tom probíhají diskuse mezi odborníky i u veřejnosti. Jedná se o nálezy ze sídlišť i hřbitovů – hlavně pečlivě vyrobená, vcelku dochovaná keramika s typickým zdobením a artefakty z bronzu – ozdoby oděvu a zbraně. Jsou totiž odrazem nejen užitkového, ale i estetického cítění a duchovního myšlení lidu jednotlivých kultur. Byly objeveny na dlouhodobě osídlených lokalitách v katastru obcí Dambořice a Žarošice, pouze výjimečně jsou doplněny paralelami z jiných míst i z kulturně vyspělejšího Předního Východu.

JŠm
aktual27.jpg, 420x600, 57.00 KB