Přednáška na Evropě

HODONÍN - 26.02. 2008
     Přednáška představí zájemcům o archeologii a historii Hodonína první předběžné výsledky ze záchranného archeologického výzkumu, který se zde konal od září 2007 do ledna 2008. Při výzkumu byly prozkoumány raně středověké hroby z 11. – 12. století, část městského hřbitova u kostela sv. Vavřince s hřbitovní zdí, hrobkou a s několika hroby ze 16. – 18. století. Z prostoru náměstí pochází necelá desítka pecí z pozdního středověku a raného novověku, dvě úrovně původních dlažeb, zvířecí hrob a zejména velké množství drobných nálezů ať již keramiky, předmětů z barevných kovů, ze železa, olova, zvířecí kosti, výmazy stěn s otisky, cihly a mnoho dalších. Většina nálezů pochází z 13. – 18. století. V nejnižších úrovních se nacházely zlomky pravěké keramiky. Mezi unikátní nálezy patří soubor stříbrných mincí, záušnic, drobné předměty ze zlata, dále kostěné miniaturní hrací kostky, několik celých nádob, cihla s otiskem psí tlapky, barokní svátostky a kříže, středověké skořápky z vajíček, zuhelnatělá semínka a jiné drobnosti. Přednáška bude doplněna o PowerPointovou prezentaci a bude možno shlédnout i originály těch nejvýznamnějších nálezů. Přednáška je doprovodnou akcí k výstavě „Hodonín v minulých staletích“, kterou připravilo Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci s městem Hodonín v rámci oslav 780. let od povýšení práv města Hodonína.
FK
aktual26.jpg, 500x358, 44.93 KB