Nález dvou kelstských hrnčířských pecí

DUBŇANY - 13.02. 2008

     Při záchranném archeologickém výzkumu, který byl vyvolán sanací poddolovaného území se v katastru Dubňan, polní trať U lípy, podařilo objevit tři zahloubené objekty z doby laténské. Výzkum zde probíhal již v polovině prosince loňského roku, ale kvůli nepříznivému počasí byly práce dokončeny až letos počátkem února.
     Kromě jedné jámy dokumentované pouze na stěně výkopu se podařilo zachytit dva objekty s keramickými pecemi. Konstrukčně se v obou případech jedná o dvoukomorovou vertikální pec s kruhovým roštem a dvěma vzduchovými kanály, před nimiž byla předpecní jáma. Z první pece se dochovalo pouze torzo a menší předpecní jáma. Průměr pece oválného tvaru byl 100 - 120 cm. Druhá pec o průměru až 160 cm se dochovala téměř celá. Pec se skládala z rozsáhlé předpecní jámy, dvou topných kanálů, topeniště, hliněného roštu a z vypalovacího prostoru zaklenutého kopulí.
     Rošt pecí byl opatřen průduchy, kterými kouř pronikal do vypalovacího prostoru. V zásypu pecí i předpecních jam se nacházely menší i větší zlomky keramických nádob, především hrnce a mísy. Na řadě zlomcích byla patrná výrazná výzdoba v podobě svislého rýhování. Keramické těsto, ze kterého byly nádoby vyrobeny, obsahovalo příměs tuhy. Jedna hrudka surového grafitu (tuhy) byla nalezena v zásypu menší pece. Zde byly také nalezeny v druhotné poloze zlomky kamenného žernovu. Vedle keramiky se v zásypech našli také zvířecí kosti, v menší míře i železné předměty.
     Nalezené pece, které dosahovaly vypalovací teploty 800 - 1000°C, náleží k výjimečným nálezům svého druhu. Na Moravě bylo dosud objeveno méně než dvacet lokalit s podobnými pecemi, na Hodonínsku se jedná po Sudoměřicích o druhou lokalitu.
     Dubňanské pece náleží do mladší doby železné (laténská doba), přesněji někam mezi léta 180 - 50 př. Kr., hrnčíři tedy byli staří Keltové. Výjimečná je především druhá pec a to svými rozměry, kterými se řadí mezi největší hrnčířské pece na našem území.

FK
1  Dubňany - U lípy, pracovní foto, 340x255, 19.98 KB1 Dubňany - U lípy, pracovní foto
2  Dubňany - U lípy, první pec, 340x255, 21.88 KB2 Dubňany - U lípy, první pec
3  Dubňany - U lípy, první pec, 340x255, 19.90 KB3 Dubňany - U lípy, první pec
4  Dubňany - U lípy, druhá pec, 340x255, 21.67 KB4 Dubňany - U lípy, druhá pec
5  Dubňany - U lípy, druhá pec, 340x255, 21.08 KB5 Dubňany - U lípy, druhá pec
6  Dubňany - U lípy, pracovní foto, 340x255, 23.81 KB6 Dubňany - U lípy, pracovní foto