Kamenné předměty v pravěku - výstava

HODONÍN - 30.09. 2007

     Výstava je zaměřena na prezentaci archeologických předmětů vyrobených z kamene v duchu současného trendu výstavnictví umožňující mj. i přímý kontakt návštěvníků s vystavenými exponáty. Koncepce výstavy zahrnuje vedle klasického umístěný předmětů ve vitrínách také možnost hmatového a dotekového kontaktu s některými vystavenými předměty.
     V první části jsou vystaveny předměty podle technologie výroby. Štípaná a broušená industrie je zastoupena typologickými druhy s ohledem na pravěké kultury a druhy surovin. V druhé části je nabídnuta možnost shlédnout instruktážní dokument o výrobě kamenných předmětů a výrobu předmětů si i přímo vyzkoušet.

Výstava zahrnuje období od starší doby kamenné až po dobu laténskou (Keltové).
 
Vernisáž:                                     středa 10.10. 2007 v 17:00 hod.
Autor scénáře:                             Mgr. František Kostrouch
Spolupráce při realizaci výstavy:   Mgr. Tomáš Grónský
                                               Adéla Holešínská
                                                    František Ondra
                                                  Mgr. Miriam Slavíková
                                                  Daniela Šafránková
Grafická úprava:                         Daniela Šafránková
 
Vystavené předměty pocházejí ze sbírek institucí: Masarykovo muzeum v Hodoníně
                                                                            Moravské zemské muzeum v Brně
                                                                             Muzeum Prostějovska v Prostějově
 
Prezentované předměty pocházejí z  okresu Hodonín, Prostějov, Brno, Přerov, Břeclav, Blansko, Znojmo, Uherské Hradiště a Žďár nad Sázavou. Ze zahraničí je to pak Francie, Německo, Polsko, Maďarsko, Afrika a Kavkaz.
Sponzor: Město Hodonín
 
FK
aktual106.jpg, 284x400, 34.55 KB
aktual107.jpg, 255x340, 14.73 KB
aktual108.jpg, 340x255, 20.32 KB
aktual109.jpg, 340x255, 14.25 KB
aktual110.jpg, 340x255, 16.38 KB
aktual111.jpg, 340x255, 18.09 KB
aktual112.jpg, 255x340, 14.20 KB
aktual113.jpg, 255x340, 23.80 KB
aktual114.jpg, 340x255, 13.63 KB
aktual115.jpg, 340x255, 17.16 KB
aktual116.jpg, 340x255, 13.89 KB
aktual117.jpg, 340x255, 16.28 KB