Sídliště z doby bronzové

ŽAROŠICE - 03.09. 2007

 Od 09.08. 2007 probíhá v místní části Újezdky v Žarošicích záchranný archeologický výzkum. Při výstavbě inženýrských sítí pro obytnou zónu byly nalezeny desítky zahloubených sídlištních objektů ze starší a pozdní doby bronzové. V několika sídlištních jamách byly nalezeny lidské kosterní pozůstatky v anatomické poloze s přídavky.

JŠm
aktual3.jpg, 340x255, 26.44 KB
aktual4.jpg, 340x201, 15.46 KB
aktual5.jpg, 340x255, 15.04 KB
aktual6.jpg, 340x255, 27.91 KB