POPULARIZACE ARCHEOLOGIE

Archeologie pro školy


Jednou z činností archeologického pracoviště jsou programy a prezentace archeologie pro mateřské a základní školy.

 

Nabízíme následující:

- prohlídka archeologického pracoviště a expozic

- ukázka archeologické práce, pomůcek a zajímavých nálezů

- aktivní účast - hry na archeology

- předvádění pravěkých výrobních technologií - experimentální archeologie

 

Účastníci programu se mj. dozví co je to archeologický výzkum, proč a jak probíhá, co se skrývá pod zemí, co se děje se získanými nálezy, podle čeho se pozná stáří nalezených předmětů a další zajímavé informace týkající se archeologie a s ní spojenými vědními obory.

 

Dosavadní akce:

Od října roku 2006 proběhlo několik akcí, které byly realizovány jak na půdě muzea, tak i přímo v areálu škol.

- Hodonín, Základní škola Lužice, [17.11. 2007]

- Dubňany, Mateřská škola II. p.o., [05.06. 2007]