TERÉNNÍ VÝZKUMY

Záchranné archeologické výzkumy

Činnost archeologického pracoviště muzea spočívá především v provádění záchranných archeologických výzkumů, jejíchž úkolem je záchrana a dokumentace převážně archeologických památek ohrožených stavební činností. Povolení k provádění archeologických výzkumů bylo Masarykovu muzeu uděleno dne 12.10. 1998. Samotná realizace archeologických výzkumů byla vymezena na základě dohody s Akademií věd České republiky ze dne 08.03. 1999. Podle zmíněné dohody je muzeum oprávněno provádět povrchové sběry, průzkumy a záchranné výzkumy při zemních stavebních pracích. V omezené míře je oprávněno k uskutečňování i systematických výzkumů. Činnost oddělení je teritoriálně vymezena na okres Hodonín s výjimkou katastru obce Mikulčice. Uvedené oprávnění nabylo platnosti dne 01.06. 2001. Počet realizovaných záchranných archeologických výzkumů se v posledních letech neustále zvyšuje především díky stále rostoucímu stavebnímu boomu, který se nevyhnul ani Hodonínsku. Výzkumy jsou prováděny především formou odborného dohledu nad stavební činností. Vysoké procento akcí sice končí negativním zjištěním, přesto se podařilo zdokumentovat řadu pozitivních archeologických situací.

Untitled-1 copy.jpg, 800x494, 52.14 KB