Stálá expozice TGM

Tomáš Garrigue Masaryk je bezesporu nejvýznamnějším hodonínským rodákem, proto není divu, že první profesionální stálá expozice na území České republiky se nachází právě zde. Není, jak by se dalo očekávat, v Masarykově rodném domku, neboť ten byl zbořen již v 19. století, ale v prostorách barokního zámečku Masarykova muzea v Hodoníně, kde byla slavnostně otevřena 18. 5. 1997.
Záběr z expozice T. G. Masaryk a rodný kraj, Masarykovo muzeum v Hodoníně I..JPG, 336x343, 18.33 KB

Cesta životem

Základním motivem je stále se rozšiřující Cesta Masarykovým životem od dětství přes studia a působení ve Vídni, vědeckou a politickou činnost v letech 1882 – 1918, prezidentství, rodinný život až po úmrtí v roce 1937 a odkaz. Průběh Cesty je na rozhraní nejdůležitějších životních etap přerušován symbolickými branami poznání, různé úseky expozice jsou uvedeny Masarykovými výroky vepsanými do zdí.

Vzhled interiéru jednotlivých částí expozice je přizpůsoben jednotlivým obdobím Masarykova života od stylizované kovárny až po pracovnu prezidenta republiky. Během prohlídky si návštěvník může prohlédnout předměty vztahující se k Masarykovi nebo ke členům jeho rodiny, jako je například kovadlina z kovárny A. Beneše v Čejči, kde se mladý Tomáš Masaryk učil kovářem, klobouk, který byl součástí Masarykovy slavnostní poslanecké uniformy, replika Masarykova oblíbeného jezdeckého oděvu včetně jezdeckých bot a kufru, odlitek ruky paní Charlotty G. Masarykové od sochaře J. Štursy, ale také předměty dokreslující Masarykovu osobnost, jeho působení, dílo a dobu.

Obsahově hodnotnou součástí expozice jsou kopie nejrůznějších dokumentů, ať to jsou působivé zvětšeniny dokumentárních fotografií, pohlednice, karikatury, kresby či faksimile zajímavých rukopisů a tisků. Mnohé jsou zde zveřejněny vůbec poprvé a za jejich originály by případný zájemce musel složitě putovat po celé republice, neboť ty se nacházejí ve fondech Státního okresního archivu v Hodoníně, v archivu Masarykova ústavu AV ČR v Praze, v archivu Národního muzea, v archivu Kanceláře prezidenta republiky, v Okresním muzeu ve Vysokém Mýtě, v brněnském Moravském zemském archivu a jinde.

Audiovizuální programy

Cestu Masarykovým životem obohacují tři krátké audiovizuální programy a celý Masarykův život je shrnut v závěrečném 25 minutovém filmu. Tvůrci jej sestavili z unikátních materiálů Národního filmového archivu v Praze a nelze jej vidět jinde než v učebně Masarykova muzea v Hodoníně. Návštěvník si může vybrat, zda chce zmíněné pořady vidět v české, anglické nebo německé jazykové verzi. V závěru expozice se návštěvník vrací proti proudu času do dějin Masarykova rodiště jakoby v Masarykových vzpomínkách do dětství.

Museum Shop

V pokladně muzea jsou kromě pohlednic a drobných suvenýrů k dostání tištěné průvodce v české, anglické a německé jazykové verzi i hravě pojaté, bohatě ilustrované průvodce určené lidem od osmi a od jedenácti let (pouze v češtině). Vážnější zájemci o masarykovskou problematiku si mohou vybrat ze sborníků z tradičních masarykovských seminářů, k dispozici je však i jiná odborná literatura, jmenujeme třeba studii psychologického portrétu T. G. Masaryka brněnské psycholožky Olgy Kolaříkové, Muzejní občasníky Masarykova muzea v Hodoníně určené spíše laické veřejnosti se studiemi a články odborných pracovníků muzea i externích spolupracovníků, sborníky z muzeologických seminářů určené ponejvíce pracovníkům muzeí a galerií a další.
Ve výstavních sálech na zámečku a na Národní třídě č. 21 se v průběhu roku střídají krátkodobé tematické výstavy.

Záběr z expozice T.G.Masaryk a rodný kraj, Masarykovo muzeum v Hodoníně, 509x513, 86.81 KBZáběr z expozice T.G.Masaryk a rodný kraj, Masarykovo muzeum v Hodoníně
GUIDE TO THE EXHIBITION - AT THE MASARYK MUSEUM, HODONÍN.jpg, 424x600, 28.43 KB
BEGLEITER DURCH DIE EXPOSITION - DES MASARYK-MUSEUMS IN HODONÍN.jpg, 424x600, 28.60 KB