Rytířské řády. Historie a současnost. Řád Maltézských rytířů, Řád. sv. Lazara, Řád Božího Hrobu, Řád Německých rytířů

výstava
Výstava věnovaná čtyřem rytířským řádům chce ukázat složitý vývoj uvnitř jednotlivých řádů, které vznikly v období křížových výprav a uchovaly se do současné doby. Tyto řády kontinuálně existují do dnešní doby. Činnost řádů je navíc spojena s naší zemí. Hlavním cílem výstavy je přinést základní informace o jednotlivých řádech a ukázat činnost těchto institucí v minulosti a současnosti. Návštěvníci uvidí unikátní uniformy, insignie, zbraně a další předměty vážící se k činnostem těchto řádů. Na výstavě budou představeny čtyři rytířské řády, které se řadí v současné době mezi nejprestižnější rytířské řády světa. Zcela mimořádná pozornost bude věnována Suverénnímu řádu Maltézských rytířů, který jako jediný rytířský řád užívá mezinárodního statutu nezávislého státu. Řád plní rozsáhlou charitativní činnost na mezinárodní úrovni, ale i v rámci České republiky v souladu s řádovým heslem „Tuitio fidei et obsequium pauperum.“ – Ochrana víry a služba trpícím. Další rytířské řády nemají mezinárodní nezávislost jako Maltézský řád. Řád Božího hrobu se věnuje péči o katolickou církev v Palestině a podporuje snahy a cíle Svatého stolce o tuto zem, kde se narodil Ježíš Kristus. Řád německých rytířů je úzce spojen s působením na Moravě, kde řád držel do druhé světové války rozsáhlé hospodářské celky. Řád po roce 1989 obnovil působení v české republice, kde má několik škol, ústavů pro handicapované, seniory a řadu farností. Posledním řádem jsou lazariáni, kteří se věnují nemocným leprou. Do našich zemí přišel řád před druhou světovou válkou zásluhou Karla Schwarzenberga (1911-1986). V současné době řád spravuje několik hospiců a věnuje se charitativní činnosti.

Termín

  • 1. 11. 2013 – 23. 2. 2014

Místo konání

Výstavní prostory budovy sálu Evropa, Hodonín
Národní třída 21
69501 Hodonín

Kontakt

osoba: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
telefon: 518 351 834, 724 887 255