Tajemství Langobardů

výstava
V prosinci 2010 byl ukončen téměř půlroční archeologický výzkum Masarykova muzea v Hodoníně dokumentující unikátní polykulturní lokalitu při výstavbě obchodního domu Kaufland v Kyjově. Z největší části zahrnovalo naleziště kostrové hroby germánského kmene Langobardů, kteří k nám přišli na konci 5. století odněkud ze severního Německa a sídlili zde zhruba jedno století, aby se pak přesunuli do severní Itálie. Pro zájemce z řad široké veřejnosti teď nabízíme malou ochutnávku dosud zpracovaných nálezů z prozatím největšího langobardského pohřebiště ve střední Evropě, které budou vystaveny od 19. 11. 2012 do 24. 2. 2013 v nové budově Vlastivědného muzea v Kyjově.

Termín

  • 19. 11. 2012 – 24. 2. 2013

Vstupné

děti do 6 let ZDARMA, děti 6 – 15, ZTP 10,-, studenti (15+), důchodci 15,-, dospělí 30,-, rodinný pas dospělí 50 %, rodinný pas děti 50 %, seniorpas 50 %

Místo konání

Vlastivědné muzeum Kyjov víceúčelový sál (nová budova)
Palackého 1373/13a
69701 Kyjov

Kontakt

osoba: Mgr. Jaromír Šmerda
telefon: 518 353 149

Výstavu doprovodí přednáškový cyklus pořádaný ve spolupráci s Městskou knihovnou v Kyjově, kde několik odborníků na danou tématiku postupně představí řadu aspektů života langobardského etnika, které je na jihovýchodní Moravě poměrně vzácně zastoupeno.

Program přednášek:

27. 11. 2012 v 17:00 hodin

*Tajemství Langobardů

přednáší Mgr. Jaromír Šmerda (Masarykovo muzeum Hodonín)


4. 12. 2012 v 17:00 hodin

* Moderní přírodovědné metody zkoumání langobardských nálezů z Kyjova,

přednáší Mgr. Martin Hložek (Technické muzeum v Brně)


11. 12. 2012 v 17:00 hodin

* Langobardi z Hostivice u Prahy ve světle objevu nějvětšího pohřebiště v Čechách,

přednáší Mgr. David Daněček (Středočeské muzeum Roztoky u Prahy)


 22.1. 2013 17.00

* PhDr. Jan Jílek, Mgr. František Kašpárek (Východočeské muzeum v Pardubicích)

Doba stěhování národů ve východních Čechách
 

29.1. 2013 17.00

* Mgr. Kristýna Urbanová (Národní muzeum v Praze)

Vzhled a móda společnosti doby stěhování národů


5. 2. 2013 17.00

* doc. PhDr. Eduard Droberjar, PhD. (Palackého univerzita Olomouc)

Historie a archeologie Langobardů na prahu středověku

 

Jako doprovodný program pro děti proběhne 16. 12. 2012 v Kulturním domě v Kyjově předvánoční soutěž O poklad Langobardů.