Čarovné barvy země

výstava
Od 25. října 2012 se v Masarykově muzeu v Hodoníně uskuteční již třetí ročník výstavy výtvarných prací, tentokrát nazvané „Čarovné barvy země“. Výstava je vyvrcholením stejnojmenné soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami jako je vejce, vápno či třešňová pryskyřice. I s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země.

Termín

  • 25. 10. 2012 – 25. 11. 2012

Místo konání

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9
69501 Hodonín

Kontakt

osoba: Mgr. Michaela Zálešáková
telefon: 518 351 834, 724 887 255