VESELSKÉ CHALOUPKY

výstava
Chaloupkám, dnes již zaniklé části původního Veselského Předměstí, je věnována výstava VESELSKÉ CHALOUPKY. V místech současného sídliště Chaloupky, tedy severně od dřívějšího hospodářského dvora, na předměstí Veselí nad Moravou, se nacházely původně obecní pastviny. Postupně zde nastala výstavba drobných hoferských domků. První zprávu o hoferských (nájemních) domcích nám poskytuje urbář z roku 1732, kdy se zde připomíná 26 nově postavených „chalůpek“. V průběhu 19. století se počet domků v Chaloupkách zdvojnásobil. Většinu obyvatel tvořili bezzemci. Zánik původních Chaloupek začal roku 1971, kdy bylo započato s postupnou demolicí jednotlivých domků. Z původních Chaloupek přežila pouze barokní poklona sv. Kajetána a rožní dům č. 607, který je relativně mladý, byl vystavěn krátce před rokem 1862. Výstava je prodloužena do 2. 12. 2012. Vladimír Groš

Termín

  • 23. 9. 2012 – 2. 12. 2012

Místo konání

Městské muzeum Veselí nad Moravou
nám. Bartolomějské 41
69801 Veselí nad Moravou

Kontakt

osoba: Peter Futák
telefon: 518 322 412