Stromy jako domy

výstava
Interaktivní výstava zavede především dětského návštěvníka do říše zvířat a rostlin. Ve třech biotopech, které reprezentují běžně rostoucí stromy, pozná různé vztahy a vazby stromů s živými organizmy. Biotop lesa je zastoupen smrkem a dubem, venkovskou zahradu představí jabloň a vrba pak prostředí rybníka. Výstava se snaží o představení přírodních zákonitostí skrze dermoplastické preparáty, interaktivní prvky a doprovodné obrazové a hmatové materiály. Návštěvník si tak zblízka může prohlédnout zvířata, která by mu v přírodě byla nedosažitelná. Výstavu zapůjčilo Moravské zemské muzeum v Brně, dále byla doplněna o předměty ze sbírek Masarykova muzea v Hodoníně a Vlastivědného muzea Kyjov a knihy z Městské knihovny Hodonín. K výstavě je připravena řada doprovodných akcí, např. Speciální dny – speciální programy nebo Březen, do muzea vlezem. Dětská vernisáž proběhne ve čtvrtek 9. 3. 2023 v 17. 00.

Termín

  • 10. 3. 2023 – 27. 8. 2023

Vstupné

dle ceníku MMH

Místo konání

Sál Evropa, Hodonín
Národní třída 21
69501 Hodonín

Kontakt

osoba: Mgr. Eva Sadílková
telefon: +420 602 677 857