Velkomoravské Mikulčice virtuálně

výstava
Výstava Velkomoravské Mikulčice představuje moderním způsobem zpracované výsledky výzkumů archeologického naleziště v lokalitě raně středověké aglomerace v Mikulčicích. Jedná se o výjimečné digitální ztvárnění prozkoumaných zděných staveb, hrobů v pohřebištích, předmětů a artefaktů z období zejména 9. století. Ty jsou prezentovány na 7 modulových boxech se zabudovanými monitory, displeji, holografickou projekcí v prostoru, promítáním z projektoru nebo rozšířenou realitou na dotykovém tabletu. Výstava je určena pro zájemce o historii jak malé, tak velké a jistě zaujme moderními prvky. Otevírací doba: denně 10 - 16 hod. Pro další informace přímo na webu archeologického ústavu použijte odkaz zcela dole.

Termín

  • 25. 8. 2022 – 31. 10. 2022

Vstupné

Zdarma. Financováno Ministerstvem kultury v rámci projektu NAKI II (DG18PO20VV029). Výstava je jedním z výstupů projektu Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic jako systém interaktivní dokumentace, prezentace a archivace systematického archeologického výzkumu.

Místo konání

Archeologický ústav AV ČR - Mikulčice / Trapíkov

Kontakt

osoba: Mgr. Gabriela Dreslerová, PhD.
telefon: +420 518 325 934