Na hradišti bezpečně

kulturní akce
ODPOLEDNE PRO RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽÍ, které bude zaměřené na různé aspekty BEZPEČNOSTI, ochranu zdraví, přírody i majetku. Téma bere ohled i na nadcházející začátek školního roku a pohyb dětí. Bude připraveno několik stanovišť s hasičskou technikou, ukázkou činnosti mladých hasičů, přítomni budou zdravotníci se sanitkou a s předváděním zákroků záchrany zdraví, kynologové se psy a sportovními překážkami (agility) i besedou na téma výchovy a chovaní psů a jejich problémového chování. Akce bude pořádána ve spolupráci s: Sbor dobrovolných hasičů Mikulčice, Sbor dobrovolných hasičů Hodonín, Hasiči města Hodonín, Nemocnice TGM Hodonín, Základní kynologická organizace Hodonín, Obecní policie Lužice. V areálu za budovou památníku bude 7 tematických stanovišť, které mohou děti a mládež navštěvovat a za aktivitu sbírat razítka do poskytnuté kartičky. Odměnou budou nejen shlédnuté činnosti a získané informace a dovednosti, ale i volný vstup na rozhlednu pro sebe a doprovod 1 dospělé osoby.

Termín

  • 28. 8. 2022 • 14:00 – 18:00

Vstupné

zdarma

Místo konání

Slovanské hradiště v Mikulčicích
696 19 Mikulčice - Valy

Kontakt

osoba: Dalibor Kuda
telefon: +420 602 687 257