Školní den s archeologem

kulturní akce
Výukově herní program s odborníkem - archeologem z Masarykova muzea v Hodoníně. Součástí je výklad o profesi a metodách výzkumu, ukázka práce s nálezy a replikami. Výrazné zaměření je na workshop - žáci odkrývají nálezy, pracují s dohledáním kovů, mohou mlít obilí, rýt hlaholici do voskových tabulek, ohmatat si repliky předmětů.

Termín

  • 27. 5. 2022 • 09:00 – 14:00

Vstupné

60 Kč/dítě

Místo konání

Slovanské hradiště v Mikulčicích
696 19 Mikulčice - Valy

Kontakt

osoba: Mgr. Hana Novotná
telefon: +420 602 687 257