Jak šel život...zábava v prvorepublikovém Hodoníně

výstava
Výstava představuje společenský život v Hodoníně v období první republiky. Seznámíme se nejen s hodonínskými kavárnami a restauracemi, ale zjistíme, jaké se pořádaly koncerty, besídky, karnevaly, dozvíme se, kde jsme mohli zhlédnout filmová a divadelní představení, výstavy či kde jsme měli možnost sportovat. Výstava je pořádána ve spolupráci Masarykova muzea v Hodoníně, Státního okresního archivu Hodonín a muzea Lednice dávná.

Termín

  • 17. 9. 2021 – 6. 2. 2022

Vstupné

dospělí 30 Kč, studenti 15 Kč, děti 6-15 let 10 Kč

Místo konání

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9
69501 Hodonín

Kontakt

osoba: Mgr. Hana Sýkorová
telefon: 518 351 834