Slovácké roky rokúcí

výstava
V letošním roce si připomínáme dvě významná výročí 100 let od konání prvního Slováckého roku a 150 let od založení kyjovského Sokola. Obě výročí spolu úzce souvisí, protože právě sokoli zorganizovali konání 1. ročníku Slováckého roku, a sice v rámci oslav 50. výročí založení kyjovské sokolské jednoty. Proto i dvě výstavy Slovácké roky rokúcí a Tužme se!, které muzeum pro své návštěvníky připravuje, budou na sebe bezprostředně navazovat a budou se svým tématem navzájem prolínat. Původně jsme zamýšleli uspořádat výstavu jednu, ale při výběru materiálů na výstavu jsme dospěli k názoru, že je škoda, abychom se nechali omezovat prostorem výstavního sálu a veřejnosti nepředstavili bohatost sbírek kyjovského Vlastivědného muzea ke 100 let trvající historii Slováckých roků a k 150leté historii činnosti Sokola v Kyjově. Výstava Slovácké roky rokúcí se bude konat ve dnech 12.–29. srpna 2021 a výstava Tužme se! od 6. září do 24. října 2021 ve výstavním sále kyjovského muzea.

Termín

  • 12. 8. 2021 – 29. 8. 2021

Vstupné

plné vstupné (dospělí) 30 Kč, snížené vstupné (ZTP, důchodci, studenti, děti 3-18 let) 20 Kč, osoby ve skupině nad 20 osob 20 Kč, děti do 3 let zdarma, seniorpas 50 % z plného vstupného rodinný pas 50 % z konečné částky, návštěvníci s jízdenkou IDS 20 % z plného vstupného (dospělý)

Místo konání

Vlastivědné muzeum Kyjov víceúčelový sál (nová budova)
Palackého 1373/13a
69701 Kyjov

Kontakt

osoba: Mgr. Blanka Pokorná
telefon: 518 612 338