Slovanské hradištěv Mikulčicích

Národní kulturní památka. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody. Místo aspirující o zápis na listinu UNESCO.

V NEDĚLI SKONČILY ARCHEOLOGICKÉ DNY!

TÉMĚŘ TISÍC HOSTŮ SHLÉDL VÝSTAVU KOPIÍ ŠPERKŮ!

 

VÍTEJTE NA WEBU PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY MIKULČICE!

NÁDHERNÉ LÉTO KONČÍ. HORKÉ DNY VYSTŘÍDÁ MRHOLENÍ A PODMRAČENÉ POČASÍ. PŘESTO ZVEME K NÁVŠTĚVĚ PAMÁTEK. I HRADIŠTĚ A JEHO BLÍZKÉ OKOLÍ VÍTÁ STÁLE SVÉ HOSTY. PŘIŠLI POZNAT DÁVNOU HISTORII, UMĚNÍ, KULTURU, ŽIVOT MORAVANŮ A SMĚŘUJÍ I DO PŘÍRODY. ZA SHLÉDNUTÍ STOJÍ I DOKONČOVÁNÍ LÁVKY PŘES ŘEKU MORAVU. ZE VŠECH TĚCHTO PODĚNTŮ SRDEČNĚ ZVEME K VÝLETU A VÝŠLAPU NA HRADIŠTĚ DO MIKULČIC. INFORMUJTE SE, PŘIJEĎTE!

NA PROHLÍDKU S PRŮVODCEM MŮŽETE V PRACOVNÍ DNY (MIMO PONDĚLÍ) V DOBĚ OD 09.00 DO 16.30 HODIN, O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH OD 09.00 DO 17.30 HODIN. DĚTI A MLÁDEŽ MAJÍ V LETOŠNÍ SEZÓNĚ VŽDY 13. KAŽDÉHO MĚSÍCE VSTUP ZDARMA! PŘIJEĎTE, BUDETE VÍTÁNI!

 

PRO ŠKOLY - DOPROVODNÉ PROGRAMY - proklik ZDE 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE NA PAMÁTNÍKU

27. - 29. ZÁŘÍ - PODZIM NA MIKULČICKÝCH VALECH

 

VÝSTAVA V NAŠÍ GALERII:

- OD 17. ZÁŘÍ - VELKÁ MORAVA VÝSTAVNÍ (FOTOGRAFIE, PANELY)

 

PREZENTACE V NÁVŠTĚVNÍ HALE:

- KAMENY ZE ZÁKLADŮ HRADEBNÍ ZDI

- ŘEZ KMENEM DUBU Z ROKU 876

- KOSTÝMY MORAVANŮ, FILMY, HERNÍ PRVKY PRO DĚTI

 

NAŠE VÝSTAVA JINDE:

OD 10. ZÁŘÍ - ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ (ZŠ ŽAROŠICE)

 

 

SHM - Tým 2018 (.jpg, 815.77 KB)

Archeologické dny - 3. den (15. září 2019)

Dominantou připomínky jubilea 65. výročí zahájení výzkumů v Mikulčicích a 55. výročí expozice o Velké Moravě ve Vladislavském sále Pražského hradu byla výstavy kopií velkomoravských šperků vybraných z velkého souboru mikulčických nálezů. Na výstavu kopie pečlivě připravila konzervátorka muzea Magdalena Sklenovská. Kopie vybral a do pěti souborů sestavil vedoucí památníku v Mikulčicích František Synek. Výstavu jedinečných předmětů v galerii návštěvnického centra shlédlo za tři návštěvní dny více než 1.000 návštěvníků. Pro ty, kteří neměli možnost k nám zavítat, přinášíme alespoň toto malé ohlédnutí... -fs-

1 - IMG_5198 (1).jpg (800x524, 55.38 KB)
2 - IMG_5162 (1).jpg (800x539, 113.81 KB)
3 - IMG_5170 (1).jpg (800x528, 116.86 KB)
4 - IMG_5176 (1).jpg (800x533, 116.92 KB)
5 - IMG_5180 (1).jpg (800x530, 114.19 KB)
6 - IMG_5188 (1).jpg (800x537, 110.87 KB)
7 - IMG_5191 (1).jpg (800x533, 115.75 KB)
8 - IMG_5195 (1).jpg (800x543, 129.27 KB)
9 - IMG_5200 (1).jpg (800x529, 58.31 KB)
10 - IMG_5214 (1).jpg (800x533, 92.02 KB)
11 - IMG_5208 (1).jpg (800x534, 78.21 KB)
12 - IMG_5227 (1).jpg (800x533, 96.40 KB)
13 - IMG_5224 (1).jpg (800x528, 82.96 KB)
14 - IMG_5219 (1).jpg (800x529, 87.51 KB)

Archeologické dny - 2. den (14. září 2019)

Hlavní den oslav 65 let archeologického bádání v lokalitě Mikulčice – Valy se uskutečnil v sobotu. Návštěvníci si, kromě prohlídky výstavy šperků, mohli v táboře Slovanů ze skupiny Styrke zkusit střílení z luku, nedaleko se seznámit s výrobou pravěkých a středověkých předmětů nebo s prací archeologa. Děti se zahrály při hledání předmětů v pískovišti nebo je zaujala práce tesaře při dlabání člunu z jednoho kmene dubu. Součástí dne byly přednášky na téma Minulost a současnost památky, které přinesly zajímavé informace a nové poznatky a které vedli pánové František Synek, Josef Šolc, Petr Velička a slečna Kateřina Seibertová. -fs-

1 - IMG_5025 (1).jpg (800x533, 61.85 KB)
2 - IMG_5034 (1).jpg (800x533, 95.80 KB)
3 - IMG_5036 (1).jpg (800x533, 105.09 KB)
4 - IMG_5038 (1).jpg (800x533, 111.80 KB)
5 - IMG_5041 (1).jpg (800x533, 97.76 KB)
6 - IMG_5010 (1).jpg (800x533, 61.52 KB)
7 - IMG_5004 (1).jpg (800x533, 106.81 KB)
8 - IMG_5042 (1).jpg (800x533, 68.36 KB)
9 - IMG_5016 (1).jpg (800x533, 99.79 KB)
10 - IMG_5019 (1).jpg (800x533, 103.04 KB)
11 - IMG_5045 (1).jpg (800x533, 72.85 KB)
12 - IMG_5053 (1).jpg (800x526, 33.73 KB)
13 - IMG_5048 (1).jpg (800x533, 42.54 KB)
14 - IMG_5043 (1).jpg (800x528, 52.46 KB)

Archeologické dny - 1. den (13. září 2019)

První den oslavy 65. výročí „objevení“ Mikulčic byl dopoledne ve znamení návštěvy školáků na výstavě šperků a odpoledne přípravou podvečerního programu. Tomu dominoval vynikajícím přednesem vybraných skladeb Vachův pěvecký sbor moravských učitelek z Brna. V programu dále úspěšně vystoupila Cimbálová muzika Slovácko mladší s ženských sborem Hrozének z Bulhar a mužským sborem z Mikulčic. Stovka vděčných posluchačů i diváků si užila krásný kulturní program za teplého večera před budovou návštěvnického centra. -fs-

1 - IMG_4993 (1).jpg (800x533, 79.76 KB)
2 - IMG_4949 (1).jpg (800x533, 76.24 KB)
3 - IMG_4954 (1).jpg (800x528, 82.01 KB)
4 - IMG_4958 (1).jpg (800x533, 79.03 KB)
5 - IMG_4955 (1).jpg (800x534, 46.15 KB)
6 - IMG_4961 (1).jpg (800x532, 66.74 KB)
7 - IMG_4984 (1).jpg (800x533, 68.86 KB)
8 - IMG_4963 (1).jpg (800x540, 72.35 KB)
9 - IMG_4970 (1).jpg (800x533, 46.42 KB)
10 - IMG_4966 (1).jpg (800x530, 71.46 KB)
11 - IMG_4983 (1).jpg (800x533, 56.64 KB)
12 - IMG_4989 (1).jpg (800x533, 75.41 KB)
13 - IMG_4978 (1).jpg (800x536, 60.03 KB)
14 - IMG_4992 (1).jpg (800x542, 59.00 KB)

Jak se dělá výstava... (12. září 2019)

Ve čtvrtek nadešly dlouho očekávané chvíle přípravy výstavy kopií velkomoravských šperků a fotografických dokumentů k výročí „objevení“ Mikulčic a výstavy o Velké Moravě ve Vladislavském sále Pražského hradu. Dle rozvahy byly prostory galerie vybaveny nosnými panely a zapůjčenými skříněmi na šperky. Kolegyně se ujaly jejich úpravy, zatímco ostatní se věnovali přípravě výstavních panelů. Jako poslední přišel na řadu výběr, rozdělení a příprava kopií šperků. Po celodenní práci získávala výstava s přicházejícím večerem finální podobu. Zaklopení skleněných krytů bylo tečkou za přípravou výstavy, kterou shlédlo během tří dnů téměř tisíc vděčných hostů. -fs-

01 - IMG_4829 (1).jpg (800x527, 41.11 KB)
02 - IMG_4837 (1).jpg (800x533, 49.49 KB)
03 - IMG_4838 (1).jpg (800x533, 37.39 KB)
04 - IMG_4840 (1).jpg (800x533, 55.16 KB)
05 - IMG_4870 (1).jpg (800x533, 43.11 KB)
06 - IMG_4867 (1).jpg (800x533, 42.90 KB)
07 - IMG_4873 (1).jpg (800x533, 53.80 KB)
08 - IMG_4889 (1).jpg (800x533, 48.70 KB)
09 - IMG_4876 (1).jpg (800x533, 48.57 KB)
10 - IMG_4908 (1).jpg (800x533, 43.64 KB)
11 - IMG_4916 (1).jpg (800x533, 42.79 KB)
12 - IMG_4927 (1).jpg (800x533, 50.77 KB)
13 - IMG_4947 (1).jpg (800x531, 62.14 KB)
14 - IMG_4917 (1).jpg (800x533, 50.58 KB)

Dostavba lávky III (11., 13. - 15. září 2019)

Stavba lávky přes řeku Moravu finišuje. Dělníci pracují na mostovce, do které v brzké době vloží 12 kruhových litinových terčů se symboly Velké Moravy, které vytvořil pan Rostislav Skopal. Na nosnou ocelovou konstrukci se montují prvky zábran proti pádu do hlubiny, dokončují se přístupové cesty na slovenské i moravské straně. Vše směřuje k termínům kolaudace jednotlivých staveb, které byly součástí projektu, i vlastní lávky. Práce na stavbě se nezastavují ani o víkendu. Například v neděli 15. září se uskutečnily zátěžové zkoušky, při kterých na lávku pro pěší najely dva naložené kamiony. -fs-

1 - IMG_4809 (1).jpg (800x533, 41.71 KB)
2 - IMG_4820 (1).jpg (800x533, 43.75 KB)
3 - IMG_4815 (1).jpg (800x533, 55.77 KB)
4 - IMG_4854 (1).jpg (800x533, 48.85 KB)
5 - IMG_4846 (1).jpg (800x533, 65.56 KB)
6 - IMG_4814 (1).jpg (800x533, 56.44 KB)
7 - IMG_4816 (1).jpg (800x533, 74.06 KB)
8 - IMG_4812 (1).jpg (800x533, 59.02 KB)
9 - IMG_4821 (1).jpg (800x535, 94.26 KB)
10 - IMG_4943 (1).jpg (800x533, 46.96 KB)
11 - IMG_4858 (1).jpg (800x533, 92.22 KB)
12 - IMG_4860 (1).jpg (800x533, 74.19 KB)
13 - IMG_4940 (1).jpg (800x533, 78.86 KB)
14 - IMG_4933 (1).jpg (800x533, 52.83 KB)
15 - IMG_4937 (1).jpg (800x533, 62.60 KB)
16 - IMG_5027 (1).jpg (800x533, 86.14 KB)
17 - IMG_4942 (1).jpg (800x533, 92.91 KB)
18 - IMG_5026 (1).jpg (800x533, 67.67 KB)
19 - IMG_5028 (1).jpg (800x533, 80.94 KB)
20 - IMG_5031 (1).jpg (800x533, 63.80 KB)
21 - IMG_4941 (1).jpg (800x533, 67.32 KB)
22 - IMG_5082 (1).jpg (800x533, 86.43 KB)
23 - IMG_5060 (1).jpg (800x533, 48.29 KB)
24 - IMG_5063 (1).jpg (800x533, 54.85 KB)
25 - IMG_5070 (1).jpg (800x533, 41.49 KB)
26 - IMG_5067 (1).jpg (800x533, 73.43 KB)
27 - IMG_5072 (1).jpg (800x533, 86.61 KB)
28 - IMG_5080 (1).jpg (800x533, 57.10 KB)

Dostavba mostu II (26. a 28. srpna, 3. a 5. září 2019)

Po náročných týdnech armování celé délky mostovky mostu železy, kdy práce probíhaly celý den na sluncem vyhřáté lávce, nastoupili slovenští stavaři - svátek / nesvátek - k betonování ve čtvrtek 29. srpna. Lití betonu probíhalo po sekcích zhruba na polovině plochy mostovky. Druhá část bude betonována po třech, čtyřech dnech, podle toho, jak zrání položeného betonu podpoří počasí. Současně probíhají zemní práce na přístupových cestám k novému mostu na obou stranách hráze řeky Moravy. -fs-

01 - IMG_4436 (1).jpg (800x533, 77.20 KB)
02 - IMG_4439 (1).jpg (800x533, 84.12 KB)
03 - IMG_4438 (1).jpg (800x533, 90.64 KB)
04 - IMG_4441 (1).jpg (800x533, 114.41 KB)
05 - IMG_4440 (1).jpg (800x533, 60.31 KB)
06 - IMG_4446 (1).jpg (800x533, 60.26 KB)
07 - IMG_4442 (1).jpg (800x522, 109.13 KB)
08 - IMG_4471 (1).jpg (800x533, 71.08 KB)
09 - IMG_4484 (1).jpg (800x533, 56.34 KB)
10 - IMG_4490 (1).jpg (800x533, 48.16 KB)
11 - IMG_4481 (1).jpg (800x533, 77.67 KB)
12 - IMG_4480 (1).jpg (800x533, 59.81 KB)
13 - IMG_4483 (1).jpg (800x533, 95.08 KB)
14 - IMG_4478 (1).jpg (800x533, 65.25 KB)
15 - IMG_4595 (1).jpg (800x533, 86.72 KB)
16 - IMG_4597 (1).jpg (800x533, 59.62 KB)
17 - IMG_4598 (1).jpg (800x533, 64.42 KB)
18 - IMG_4604 (1).jpg (800x533, 43.59 KB)
19 - IMG_4608 (1).jpg (800x533, 61.33 KB)
20 - IMG_4612 (1).jpg (800x533, 82.32 KB)
21 - IMG_4614 (1).jpg (800x533, 64.84 KB)
22 - IMG_4709 (1).jpg (800x533, 64.38 KB)
23 - IMG_4708 (1).jpg (800x544, 110.94 KB)
24 - IMG_4716 (1).jpg (800x533, 62.09 KB)
25 - IMG_4719 (1).jpg (800x533, 68.22 KB)
26 - IMG_4710 (1).jpg (800x533, 45.83 KB)
27 - IMG_4725 (1).jpg (800x533, 50.30 KB)
28 - IMG_4722 (1).jpg (800x533, 62.14 KB)

Přemostění řeky Moravy (25. července 2019)

Vlastní přesun ocelové nosné konstrukce dlouhé 145 metrů začalo ráno 25. července přesně v 8 hodin. Mohutný stroj pomalu těžké a dlouhé břemeno nadzvedl a pomalu při otáčení přenesl nad řeku a pak nedlouho před 9 hodinou lehce a přesně usadil na betonové pilíře. Precizní práce jeřábníka si vysloužila zasloužilý potlesk asi pěti set diváků na obou březích řeky. Nastala asi hodinová práce na přesném položení a napojení. Kolem desáté hodiny již mostní konstrukce změnila vzhled této části Moravy a blízkých lužních lesů. Vyrostla nová dominanta, která spojila český a slovenský břeh a obě části archeologických památek. Vytvořil se tak opět jeden celek, jenž v krajině tvořilo hradiště již před více než 1.200 lety. Na místě se pracovalo dále i během a hlavní lávka byla doplněna na obou stranách vstupními předpolími. Vznikl tak nový most, zatím bez mostovky a dalších nezbytných mostních prvků, jehož slavnostní otevření se plánuje na konec měsíce října. -fs-

1 - IMG_1236 (1).jpg (800x533, 50.15 KB)
2 - IMG_1237 (1).jpg (800x533, 68.69 KB)
3 - IMG_1243 (1).jpg (800x533, 65.75 KB)
4 - IMG_1250 (1).jpg (800x533, 69.24 KB)
5 - IMG_1256 (1).jpg (800x533, 67.53 KB)
6 - IMG_1262 (1).jpg (800x533, 50.22 KB)
7 - IMG_1291 (1).jpg (800x533, 67.97 KB)
8 - IMG_1268 (1).jpg (800x533, 72.04 KB)
9 - IMG_1269 (1).jpg (800x533, 89.33 KB)
10 - IMG_1288 (1).jpg (800x533, 68.80 KB)
11 - IMG_1296 (1).jpg (800x533, 79.84 KB)
12 - IMG_1298 (1).jpg (800x533, 74.58 KB)
13 - IMG_1301 (1).jpg (800x533, 65.71 KB)
14 - IMG_1290 (1).jpg (800x533, 76.14 KB)
15 - IMG_1311 (1).jpg (800x533, 70.57 KB)
16 - IMG_1312 (1).jpg (800x533, 59.26 KB)
17 - IMG_1313 (1).jpg (800x533, 63.46 KB)
18 - IMG_1315 (1).jpg (800x533, 66.99 KB)
19 - IMG_1316 (1).jpg (800x533, 65.09 KB)
20 - IMG_1317 (1).jpg (800x533, 71.32 KB)
21 - IMG_1322 (1).jpg (800x533, 68.26 KB)

Aktuální výstavy a akce

všechny výstavy na pobočce

Kde nás najdete

 • Slovanské hradiště
  Mikulčice
  69619

Aktuality

 • 15. 9. 2019
  Mikulčice: bohatá nabídka přilákala přes 450 hostů
  Také sobotní návštěvní den uvítal hned v dopoledním čase tři autobusové zájezdy a odpoledne značný proud návštěvníků, kteří si vybrali z bohaté programové nabídky nejen prohlídku výstavy šperků, ale také sledování tesání člunu, besedování s řemeslníky a archeologem, hledání předmětů osíváním písku, poslech komentované prohlídky nebo přednášek na téma Minulost a současnost památníku. Pěkné počasí vyzvalo mnohé také k procházce lesem k nové lávce přes řeku Moravu. Velmi se těšíme ze zájmu hostů a věříme, že jsme jejich zájem díky bohaté nabídce programu nezklamali. -fs-
 • 14. 9. 2019
  Mikulčice: areál hradiště ožil zájmem návštěvníků
  Také sobota Archeologických dnů se těší zájmu návštěvníků. Ti přicházejí v menších i větších skupinkách, přijelo i několik zájezdů, aby se na vlastní oči mohli seznámit s pěti desítkami kopií velkomoravských šperků z mikulčických nálezů. Kromě návštěvy archeologické expozice se mohou podívat na práci archeologa nebo kovotepce, uvidí práci na dlabání člunu z jednoho kusu kmene nebo drcení obilí pomocí dvou kamenů. Některé z vyráběných nebo vystavených věcí si mohou i pro radost zakoupit. Součástí programu jsou ukázky v dobovém táboře skupiny Styrke i herní program pro děti na dvou pracovištích. Přijeďte. Program pokračuje do 18.00 hodin a bude (byť ve zmenšené míře) také zítra. -fs-
 • 14. 9. 2019
  Mikulčice: Archeologické dny přilákaly stovky hostů
  Oslava 65. výročí „objevení“ Mikulčic a 55. výročí výstavy o Velké Moravě na Pražském hradě spojená s výstavou kopií velkomoravských šperků a bohatým třídenním programem přivedla do areálu hradiště v pátek během dne a večer první stovky vděčných a zvídavých hostů. Lákala především výstava šperků a pak byl také hojně navštíven večerní kulturní program. Děkujeme za návštěvu a srdečně zveme i dnes! -fs-
 • 7. 9. 2019
  Mikulčice: krásná letní návštěvnická bilance
  V neděli 1. září skončil 68 denní nonstop letní provoz na našem památníku. V měsících červenec a srpen bylo otevřeno denně a naši milí hosté měli možnost projít si mikulčickou velkomoravskou památku s průvodcem také v pondělí, kdy je obvykle na památkách zavírací den. Tuto skutečnost velmi pozitivně kvitovali návštěvníci již v minulých letech, a tak není divu, že ji opakujeme během každé letní návštěvní sezóny. Nejinak tomu bylo tedy i letos. Během 68 letních dnů nonstop provozu navštívilo památník bezmála 20.000 hostů, což činí denní průměr krásných 290 osob. Z celkového uvedeného počtu 12,5 tisíce návštěvníků si koupilo vstupenku. Památník má do konce měsíce srpna krásnou návštěvu 47.575 hostů! Děkujeme a další zveme k návštěvě. -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty