Postav si svůj kostel

2. stupeň ZŠ
Program pro 2. stupeň ZŠ
 
- Tento program pro děti druhého stupně ZŠ je zaměřen na výstavbu na hradišti, se kterou se žáci setkají v zábavné a aktivní formě. Děti jsou rozděleny do týmů, které se účastní architektonické soutěže. Vyzkouší si orientaci v mapě, pomocí vlastního těla určí vzdálenost nebo využijí klacku a provazu k vytyčení pravého úhlu. Pomocí instrukcí nakonec "vykolíkují" i půdorysy několika místních kostelů.
 
- Hry a úkoly probíhají ve venkovních prostorách, žáci si při krokování také zacvičí.
 
 
- Časová dotace programu je 130 min čistého programového času s prohlídkou expozice.