Velkomoravská olympiáda

Vědomostní soutěž, kterou vyhlašuje Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace pro žáky základních škol a víceletých gymnázií ve 2 věkových kategoriích. První (nižší) věková kategorie je určena pro 4. - 6. třídy / primu gymnázia, druhá (vyšší) věková kategorie pro 7. - 9. třídy / sekunda - kvarta gymnázia.

První ročník proběhl ve školním roce 2012/13 u příležitosti oslavy 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu a soutěž nesla název "Dějepisná olympiáda Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj".

Ve školním roce 2020/2021 je vyhlášen již VII. ročník Velkomoravské olympiády. Soutěžní harmonogram i průběh je silně ovlivněn opatřeními proti šíření corona viru: První kolo proběhne distančně, každý žák bude pracovat na svém počítači a odpovídat na sadu otázek webového formuláře. Vyhodnocovat bude edukátorka muzea místo učitelů.

Finálové kolo je plánováno prezenčně na 14. května 2021 na Slovanském hradišti v Mikulčicích, organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo způsobu provedení druhého kola.
 

Přihlášky do VII. ročníku Velkomoravské olympiády vyplňujte elektronicky zde: