Nabídka programů pro školy

PRAVĚK VESELSKA
- struktura osídlení, hlavní typy kultur a jejich příklady, praktické ukázky pravěké keramiky a kamenných nástrojů – seznámení dětí nenásilnou zábavnou formou s materiálem používaným pravěkým člověkem při výrobě kamenných nástrojů (pazourek, rohovec, radiolarit, …) – děti si předměty mohou sami osahat, což výrazně zvyšuje jejich zájem a zapojení do programu

STŘEDOVĚK VESELSKA
- struktura a vývoj osídlení, počátky městského zřízení, život ve středověkém městě
- středověké město Veselí
- šlechtické rody na Veselsku – přehled rodů, vznik a vývoj šlechty jako specifické společenské vrstvy, základní heraldická a genealogická terminologie
Programy zpravidla probíhají formou speciální komentované prohlídky stálé expozice s využitím aktuálních výstav.
 
HRAD VESELÍ
- seznámení dětí s výsledky archeologického průzkumu na nádvoří veselského zámku s využitím nalezeného archeologického materiálu – děti si mohou na vybrané předměty sáhnout a tak se s nimi blíže seznámit.
 
NAŠE MĚSTO
- program je primárně zaměřen na základní a střední školy ve Veselí nad Moravou. Cílem programu je netradiční formou děti seznámit s historií města Veselí nad Moravou. Aby byla zachována maximální míra spolupráce a pozornosti u dětí, je program rozložen do několika menších bloků. Informace nejsou podávány formou prosté přednášky, ale jedná se o živý rozhovor na konkrétní téma. Děti tak nejsou pouze pasivními posluchači, ale aktivně se na programu podílejí. Nedílnou součástí výuky je také pracovní list, který si děti sami upravují.
 
VLASTIVĚDA VESELSKA
- přírodní podmínky Veselska
- město Veselí v rámci bývalého okresu Hodonín
- demografický vývoj města
 
Všechny programy jsme schopni přizpůsobit prakticky všem věkovým kategoriím.
Další témata je možno po domluvě připravit. Délka jednotlivých programů se pohybuje v rozmezí 1-2 vyučovacích hodin.
 
kontakt:
Peter Futák, p.futak@masaryk.info; Tel: 518 322 412, 724 986 075
 
DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY VE VESELÍ NAD MORAVOU
–  seznámení s drobnými stavebními památkami na území města, s jejich historií, orientace v mapce. Zajímavosti – stručně o Baťově kanálu, úzkokolejné dráze, hatěcké cestě, regulaci Moravy, zaniklé osady spojené s městem, spojení Předměstí, Města a Židovské obce. Místopisný kvíz s vyhodnocením na místě. Pěší nebo cyklistická prohlídka památek v terénu
 
LIDOVÁ ARCHITEKTURA A KROJE
- stručné seznámení s pojmem, dochované památky ve Veselí, případně v okolí, prezentace lidové architektury v muzejích – muzea v přírodě. Stavební materiály. Videoprojekce o výrobě došků v Hroznové Lhotě. Krojové typy na Veselsku – výklad v expozici etnografie. Kvíz ověřující získané poznatky z výkladu o lidové architektuře a krojích.
 
kontakt:
PhDr.Vít Trachtulec, v.trachtulec@masaryk.info; Tel.: 518 326 841
 

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století