Stálé expozice

Vlastivědná sbírka, uložená v muzeu ve Veselí nad Moravou, pochází většinou z okolí města Veselí nad Moravou a z Horňácka. Archeologické nálezy, tj. kamenné nástroje, nádoby, kosterní materiál, uložené v muzeu dokladují kontinuitu osídlení Veselí a nejbližšího okolí od starší doby kamenné až po dobu hradištní. Historický materiál postihuje dějiny Veselska od doby založení veselského hradu, události doby husitské až po současnost.

Součástí tohoto fondu muzea je mimo jiné část inventáře veselského zámku, doklady o činnosti cechů, obrazy, keramika, nábytek, mince, rukodělné výrobky. Národopisná část sbírky dokumentuje technologii zpracování surovin pro výrobu textilií a jejich využití pro výrobu lidového oděvu. Jsou zde představeny čtyři základní krojové typy z Veselí a nejbližšího okolí: kroj veselský, ostrožský, strážnický a horňácký. Obsahuje také sbírku slovenské keramiky a keramiky z dílen v okolí, zejména z Hroznové Lhoty, dále lidový nábytek, výšivky a kraslice.

 

Cechy.jpg (800x600, 73.77 KB)
DSCN8479.JPG (800x600, 45.34 KB)
Keramika.jpg (800x600, 103.18 KB)
Keramika3.jpg (800x600, 83.12 KB)
Kolovraty.jpg (800x548, 74.19 KB)

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty