rok 2022

1200 let první písemné zmínky o Moravanech

Letošní rok si připomínáme 1200 let od nejstarší písemné zmínky o existenci národa Moravanů. Vděčíme za to události z podzimu roku 822, kdy franský král ukončil lovecké hony a na přečkání zimy přijel do Frankfurtu nad Mohanem. Jednalo se o tehdy 44letého Ludvíka I. Pobožného, syna Karla Velikého a teprve druhého středověkého císaře říše římské.

Počasí ještě umožňovalo cestovat a tak panovník svolal obecný sněm k projednání různých záležitostí, kterého se měli na jeho příkaz účastnit velmoži Franské říše. Rokovalo se také o východní části jeho země a za tímto účelem "... vyslechl vyslance všech východních Slovanů, to jest Obodritů, Srbů, Veletů, Čechů, Moravanů, Praedenecentů a v Panonii sídlících Avarů, kteří k němu byli vysláni s dary." Sněm skončil až počátkem roku 823, kdy mnozí franští velmoži "byli ze společnosti císaře propuštěni". Nevíme, jak dlouho zůstali ve Frankfurtu vyslanci z východu včetně moravské družiny, ale předpokládáme, že odjeli ještě roku 822.

V každém případě, další konkrétní zmínku o Moravanech máme až z roku 832, která mluví o "Mojmírovi, vévodovi Moravanů", ale to je už jiný příběh ze střípků dějin Moravy...

O sněmu na přelomu let 822 / 823 vypovídá dochovaný záznam v Letopisech království Franků. Dnes je opis tohoto vzácného písemného pramenu uchován v Rakousku. My Vám zprostředkováváme pro nás klíčový pergamenový list, na kterém je inkoustem dochováno slovo "Marvanorú". Najdete ho? Přečtete zde uvedený letopočet?

822 celá strana 3.JPG, 455x600, 45.68 KB