Jak k nám

Dne 24. června poškodilo tornádo okolní obce. V současné době jsou již tyto obce průjezdné ovšem i nadále zde probíhají vyklízecí a stavební práce. Prosíme Vás tímto o ohleduplnost při jejich průjezdu. Na cyklotrase v prostoru lužního lesa v okolí památníku je vydán zákaz vstupu.

 Autem

 • ze severu i z jihu po dálnici D2 u Břeclavi na exitu 48 odbočit na silnici 55 ve směru na Hodonín
 • po 7 km odbočit na silnice 424 směr Moravská Nová Ves, po 1,5 km odbočit vlevo směr obec Mikulčice
 • za železničním přejezdem u kapličky zabočit k Městském úřadu
 • pokračovat od něj dále doprava po komunikaci až na parkoviště Slovanského hradiště v Mikulčicích

mapy.cz/zakladni

 Na kole od Břeclavi

 • po "Staré" přes Hrušky, Moravskou Novou Ves
 • dále kolem štěrkovny na Anglickou alej
 • dále severovýchodním směrem až na hradiště

mapy.cz/zakladni

Na kole od Hodonína

 • od hodonínského zámečku směr Nesyt
 • na křižovatce doleva
 • dále po hrázi až na hradiště

mapy.cz/zakladni

Na kole od Holíče

 • od holíčského zámku směrem na jihozápad
 • kolem obce Kopčany a kostelu sv. Margity směren k řece Moravě
 • přes lávku Velké Moravy dále po cyklotrase na hradiště

mapy.cz/zakladni

 

Autobusem linky 572

v průběhu letních prázdnin nebude sezónní linková doprava vzhledem k okolnostem zajišťována