Parkování

 V bezprostřední blízkosti návštěvnického centra se nachází parkoviště s kapacitou 42 míst pro osobní auta a 3 míst pro autobusy. Parkoviště je primárně určeno pro návštěvníky Slovanského hradiště v Mikulčicích na dobu nezbytně nutnou. Parkovací místa nejsou určena k dlouhodobému parkování karavanů!