Výstavy 2022

Aktualizovaný seznam výstav v roce 2022

Realizace výstavy Velkomoravské Mikulčice virtuálně se odvíjí od průběhu stavebních prací v prostoru návštěvnického centra. 

O přesném termínu budeme včas informovat.