Provozní nouzový řád

Provoz muzea je omezen tak, že se zakazují skupinové prohlídky a nelze umožnit přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti. Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry. Může být využito nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas. Návštěvníci i průvodci jsou povinni mít chráněné dýchací cesty respirátory FFP2 nebo KN95 a dodržovat zvýšenou hygienu. Z důvodu omezení shromažďování více osob najednou by si návštěvníci měli rezervovat prohlídku muzea předem, e-mail: muzeum.kyjov@masaryk.info nebo na tel. čísle 725 058 810.

Do muzea bezpečně.jpg, 437x600, 79.82 KB
UV_433_2021_příloha 6.pdf (.pdf, 398.04 KB)