Klub přátel památníku

Klub přátel památníku Slovanského hradiště v Mikulčicích byl založen v roce 2009 tehdejším vedoucím PhDr. Františkem Synkem a v současné době má již 208 členů. Členové jsou přednostně mailovou cestou informováni o připravovaných akcích. Naše členy jen žádáme o propagaci velkomoravského mikulčického památníku a o šíření informací o naší památce a o zde připravovaných a uspořádaných akcích.

Staňte se členy Klubu přátel památníku Slovanské hradiště v Mikulčicích. Formulář přihlášky si můžete stáhnout nebo vyžádat emailovou cestou.