NÁVŠTĚVNICKÝ LIST PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

Jak získat pro celou žákovskou skupinu vstup zdarma?


Návštěvnický list obdrží každá škola, jejíž žáci navštíví památník Slovanské hradiště v Mikulčicích a zúčastní se základní prohlídky nebo programu s širší náplní.

Návštěvnický list využije škola k dalšímu praktickému poznání historie Velké Moravy. V případě, že jsou mateřská i základní škola sloučeny, slouží jeden list oběma zároveň.
Cílem je sbírat postupně razítka. Každé z nich získá škola na pokladně památníku za vyslání jakékoliv třídy o libovolném počtu dětí, avšak v doprovodu vyučujícího pedagoga. V jeden den tak může školka či škola získat i více razítek (např. vyšle-li 7. a 9. třídu apod.).
V případě 4. a 8. návštěvy památníku má celá skupina dětí vstup na jakoukoliv akci a program probíhající v prostoru Slovanského hradiště zdarma!
Návštěvnické listy jsou vyhotoveny ve dvou exemplářích. Jeden získává škola, druhý je pak (také z důvodu evidence návštěv a využití) archivován na památníku. Platnost listu není časově omezená.

 

Kontakt a informace:

Mgr. Hana Novotná - programy pro školy
tel. 602 687 257, 518 357 293
e-mail: h.novotna@masaryk.info

 

 

čelní strana návštěvnického listu, 500x353, 60.65 KBčelní strana návštěvnického listu